Gevolgen niet inschrijven bij KVK

Is inschrijven bij de Kamer van Koophandel verplicht?

Een hoop mensen werken gedeeltelijk voor zichzelf; soms gaat het om af en toe een klusje, maar in andere gevallen gaat het om regelmatige jobs. In dat laatste geval moet je erover nadenken of je jezelf gaat registreren bij de kamer van koophandel. 

“Hoe zit het nu precies?”, zul je vast denken en “Wanneer wordt het tijd om dat te doen?” “Kan de Belastingdienst mij op de vingers tikken als ik mij niet inschrijf en wanneer zien ze mij als ondernemer?”

Op deze vragen gaan we hieronder uitgebreid in.

Een zzp’er zonder KVK nummer 

Zoals je waarschijnlijk al weet, is er op de site van de Belastingdienst en de KVK niet echt een duidelijke regel te vinden. Je kunt helaas niet in een oogopslag vinden wanneer ze jou als ondernemer zien. De term zzp’er is niet wettelijk vastgesteld en er kan dus gediscussieerd worden over wanneer iemand nu precies een zzp’er is. Best lastig.

De KVK en Belastingdienst geven je wel richtlijnen, want er zijn immers een aantal besluiten over gemaakt. We gaan nader in op deze richtlijnen, zodat jij makkelijker kunt besluiten of inschrijven bij de KVK verstandig is voor je.

Wel of niet inschrijven KVK?

Als jij geen kapitaal hoeft te investeren in je onderneming en af en toe een klus doet en geen personeel hebt,  is het niet nodig jezelf in te schrijven. Je hebt niet voldoende werk om als ondernemer gezien te worden.

Als je regelmatig werkt, een inkomen voor jezelf hieruit kunt halen en eventueel hebt moeten investeren in jouw ‘bedrijfje’, dan moet je je inschrijven bij de KvK, vindt de Belastingdienst.

Zij kunnen dan ook ingrijpen, als ze vinden dat jij weldegelijk ondernemer bent. 

Als de Belastingdienst dus vindt, aan het einde van een kalenderjaar, dat jij wél een ondernemer bent geweest, dan zitten daar gevolgen aan vast. Je komt dan in aanmerking voor het betalen van omzetbelasting. Ze kunnen jou verplichten alsnog de btw over jouw inkomsten af te dragen.

Btw (omzetbelasting)

De Belastingdienst grijpt dus in als ze vinden dat je ondernemer bent en je je moet inschrijven bij de KVK, om vervolgens omzetbelasting te betalen.

Als je jouw inkomsten, verdiend uit eigen werkzaamheden, gewoon netjes opgeeft als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’, dan heeft het niet inschrijven bij de KVK echter geen nadelige gevolgen voor de inkomstenbelasting. 

Maar wist je dat je zelfs een aantal ondernemersvoordelen, bijvoorbeeld ondernemersaftrek, misloopt waardoor je meer belasting betaalt als je niet ingeschreven bent als zzp’er?

Voldoe je aan het gehanteerde urencriterium van 1225 uur en sta je ingeschreven, dan brengt dat jou alleen maar voordeel op.

Het bespaart je ook een hoop gedoe; als de Belastingdienst jou alsnog als ondernemer ziet na een kalenderjaar, kan het vervelend zijn als ze jou vragen gaan stellen.

De ondernemersvoordelen 

Je geniet als ondernemer dus bepaalde voordelen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Wat zijn de belangrijkste ondernemersvoordelen voor jou?

  • Kleine ondernemersregeling (vrijstelling of vermindering van de te betalen omzetbelasting)
  • Ondernemersaftrek  
  • Startersaftrek (samen met de ondernemersaftrek kan je dat zo’n €9.500 belastingvoordeel opleveren!)
  • Investeringsaftrek (28% van jouw investeringen geldt als belastingverlaging!)
  • Fiscale oudedagsreserve (je mag jaarlijks een deel van de winst reserveren voor jouw oudedagsvoorziening, het levert je op de korte termijn belastingvoordeel op)
  • MKB-winstvrijstelling (14% van de winst wordt vrijgesteld)

Zeg nu zelf, dit zijn toch heel veel voordelen! 

Inkomsten niet aangeven

Weet dat als je jouw inkomsten niet als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’ opgeeft, dat je bezig bent met belastingontduiking. Dit wordt beschouwd als fraude en is dus strafbaar.

Je zult dan de belasting alsnog moeten betalen, met het verschil dat jou ook nog een boete opgelegd wordt door de Belastingdienst van 50% van de niet aangegeven belasting! Dat wil je natuurlijk niet, dus zorg dat je keurig alle inkomsten invult op jouw formulier inkomstenbelasting. Eerlijk duurt het langst, weet je nog?

Conclusie

Wellicht is na het lezen van dit artikel het voor jou nu allemaal iets duidelijker geworden en is jouw angst om de stap te nemen naar het ‘officiële ondernemerschap’ afgenomen. Je hebt immers kunnen lezen hoeveel voordelen je kunt hebben als geregistreerde ondernemer! 

Voel jezelf echter niet bezwaard als je de stap (nog) niet kunt of durft te zetten, omdat je simpelweg nog niet genoeg opdrachten hebt gehad en misschien toch nog geen investeringen hoeft te doen. 

Probeer objectief te blijven en maak je afwegingen. Als dan jouw gevoel zegt dat het misschien tijd wordt je in te schrijven, kun je altijd eerst contact opnemen met de Belastingdienst. Of, een nog betere optie, een persoonlijk gesprek hebben met de KVK, waarin je jouw situatie toelicht. Zij komen dan met een gepast advies.

You May Also Like