Belastingvrij sparen: alles over vermogensrendementsheffing

Als je spaart, wil je niet nóg eens belasting over je spaargeld betalen. Belasting is sowieso nooit leuk, maar dat heb je (als het goed is) namelijk al een keer gedaan. Gelukkig kennen we in Nederland het heffingsvrij vermogen: iedereen mag een bepaald bedrag belastingvrij sparen. In 2021 mag je € 50.000 op je bankrekening hebben staan zonder daar belasting over te hoeven betalen. 

Als je meer dan dit bedrag spaart, dan zal je belasting moeten betalen – ‘vermogensrendementsheffing’ of ‘vermogensbelasting’ genoemd – over het bedrag dat boven je heffingsvrij vermogen komt. Heb je echter een fiscaal partner, dan mag je samen tot € 100.000 belastingvrij sparen.

Het heffingsvrij vermogen is fors gestegen in vergelijking met de voorgaande jaren. Ook in 2020 lag het heffingsvrij vermogen een stuk lager: € 30.846 per persoon en € 61.692 voor twee fiscale partners.

Eigen vermogen box 3

Eigen vermogen is niet alleen je spaargeld dat in box 3 valt voor de Belastingdienst. In box 3 vallen namelijk ook beleggingen en een tweede huis. Als je je spaargeld en andere bezittingen bij elkaar optelt en daar weer je schulden van aftrekt, weet je wat jouw eigen vermogen in box 3 is.

Heb je echter geen schulden, beleggingen, of een tweede huis? Dan mag je gewoon per persoon € 50.000 belastingvrij sparen. Als je meer hebt, wordt er wel vermogensbelasting over het bedrag dat boven deze grens uitkomt berekend.

Kan ik vrijstelling van vermogensbelasting krijgen?

Er zijn meerdere situaties waarbij je een vrijstelling kunt krijgen:

Schulden boven een bepaalde drempel

Als je schulden hebt van meer dan € 3.200, of € 6.400 voor fiscaal partners, mag je het deel boven deze drempel van je belastbaar vermogen aftrekken. Je mag dan dus meer belastingvrij spaargeld hebben. 

Een rekening met Groene Verklaring

Maar ook als je spaart op een spaarrekening met een Groene Verklaring, of als je kiest voor andere groene beleggingen, is je spaargeld tot een bepaalde grens vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Die extra vrijstelling is in 2021 € 60.429  per persoon. 

Je totale spaarsaldo mag dus niet hoger zijn dan € 60.429. En als je nog meer groen spaargeld hebt? Dan moet je daarover natuurlijk wel vermogensbelasting betalen.

Let op! Je profiteert met groen sparen ook nog van een belastingvoordeel in box 1 (inkomen). Je mag namelijk bij de belastingaangifte 0,7% van het totale spaartegoed op je groene spaarrekening, of van je groene belegging, aftrekken van je belastbaar inkomen. Hierdoor betaal je dus minder inkomstenbelasting en dat is mooi! 

Pensioenaanvulling

Een andere manier om geld te sparen zonder er belasting over te betalen, heeft te maken met jouw pensioenaanvulling. Geld dat je hebt gestort in een lijfrenteverzekering telt namelijk niet mee bij het bepalen van jouw vermogen in box 3. 

Als het binnen de fiscale regels van je jaarruimte en eventuele reserveringsruimte valt, is dit bedrag zelfs fiscaal aftrekbaar in het jaar van storting. 

Er is wel een ‘maar’: want over lijfrente uitkeringen moet je in de toekomst wel inkomstenbelasting betalen, ook over het opgebouwde rendement. Eigenlijk is deze manier dus niet echt belastingvrij sparen. Toch haal je er uiteindelijk wel wat voordeel uit.

Eigen geld in je huis

Over eigen geld dat in je huis zit, betaal je geen belasting in box 3. 

Je eigen huis valt nu fiscaal nog in box 1, waar je belasting over inkomsten uit werk en woning betaalt.

Als het plan van De Nederlandsche Bank echter doorgaat, dan zou daar verandering in kunnen komen. Zij willen dat een eigen huis net zo belast wordt als spaargeld, maar gelukkig is het nog niet zo en komt het misschien wel helemaal niet zover.

Spaargeld in je huis

Wat dacht je van spaargeld in je huis stoppen?

Je kan een deel van je spaargeld wellicht gebruiken voor een extra aflossing op je hypotheek. Dan gaat het bedrag dat je aflost van box 3 naar box 1, nog een manier om je vermogen waarover je belasting betaalt te verlagen! 

In box 1 wordt er wel een bedrag bij jouw inkomen opgeteld omdat je een eigen huis bezit – dat heet het eigenwoningforfait – en daar mag je vervolgens de betaalde hypotheekrente van aftrekken. 

Maar door een aflossing op je hypotheek wordt de hypotheekrenteaftrek natuurlijk lager, dus betaal je via die weg dan alsnog voor het geld dat je in je woning hebt gestopt. Mag je dat geld dan belastingvrij noemen? Niet echt..

Conclusie

Hoe je het nu wendt of keert, belasting betalen zal je! 

Een typisch vestzak-broekzakbeleid: als je in de ene box een voordeel behaalt, zal je in de andere box er meestal wel weer iets op achteruit gaan. 

Het is in ieder geval verstandig om elk jaar weer opnieuw te bekijken wat voor jou – en jouw eventuele fiscale partner – de meest gunstige manier is.

You May Also Like
AIDA-model 2

AIDA-model

Wat is het AIDA model en waar staan deze letters voor? Het AIDA diagram heeft alles te maken…
Wat is een VOF? 4

Wat is een VOF?

Je hebt samen met anderen besloten een eigen bedrijf te starten en je overweegt hier een vennootschap onder…