Fiscaal ondernemingsvermogen: wat is het en hoe het te bereken?

Voor de aangifte inkomstenbelasting moet jij als zzp’er, of als ander type ondernemer, inzicht hebben in het vermogen van jouw onderneming om hier een correcte aangifte van te kunnen doen.

Het ondernemersvermogen is het vermogen van een zzp’er die op de balans van de onderneming staat. Dit ondernemersvermogen noemt men ook wel het eigen kapitaal van een bedrijf of simpelweg het eigen vermogen.

Wat jouw bedrijf waard is

Het ondernemingsvermogen is het totale bedrag dat je bedrijf op 31 december waard is. Het wordt heel simpel berekend aan de hand van de beschikbare “activa” en “passiva”. Het overzicht van deze activa en passiva wordt ook wel de balans genoemd.

Je berekent deze activa door al jouw bedrijfsbezittingen bij elkaar op te tellen:

  • Het totale bedrag van alle zakelijke bankrekeningen op 31 december
  • Het uitstaande bedrag van jouw facturen die in dat jaar verstuurd zijn maar nog niet aan jou betaald zijn (inclusief BTW)
  • De waarde van je voorraad of inventaris wat op 31 december op naam van jouw bedrijf staat

De passiva is altijd precies hetzelfde als de activa. Dit bestaat uit het ondernemingsvermogen plus het bedrag aan kortlopende schulden, zoals bijvoorbeeld de nog niet betaalde omzetbelasting of de rekeningen die nog door jouw bedrijf betaald moeten worden (inclusief BTW).

Jouw ondernemingsvermogen op 31 december wordt heel eenvoudig bepaald door je kortlopende schulden van de activa af te trekken:

Ondernemingsvermogen = activa – kortlopende schulden

Een schuld aan de eigenaar(s)

Het eigen vermogen of ondernemersvermogen wordt gezien als een soort schuld aan de eigenaar(s) van het bedrijf. Het eigen vermogen is het kapitaal dat direct beschikbaar is en bij het bedrijf zelf hoort. 

Het eigen vermogen zal afnemen wanneer je onderneming verlies lijdt, door mogelijk dividend uit te keren, door afschrijving, en/of door een privéopname of kapitaal terugstorting. Het neemt aan de andere kant toe wanneer jouw onderneming winst maakt, plus door een kapitaalinjectie of privéstorting. Het eigen vermogen is bij een gezond bedrijf dan ook altijd positief.

De winst die belastbaar is

Door jouw fiscale begin- en eindvermogen bij de aangifte inkomstenbelasting op te geven, bepaalt de belastingdienst jouw winst over het boekjaar via een soort ‘vermogensvergelijking’. Over deze winst moet jij vervolgens belasting betalen. 

Maar let op! Het ondernemingsvermogen is niet gelijk is aan jouw privévermogen. Ook al zou je niet over een zakelijke rekening beschikken en zou jouw privévermogen en zakelijke vermogen door elkaar heen kunnen lopen, dan alsnog zal het fiscaal ondernemingsvermogen nooit gelijk zijn aan jouw privévermogen.

Jouw winst wordt bepaald door jouw fiscale ondernemingsvermogen van het begin van het boekjaar af te trekken van je fiscale eindvermogen aan het eind van hetzelfde jaar. Het verschil, wat de toename van jouw vermogen is, wordt uiteraard je winst genoemd.

Een vermogensvergelijking

Om deze vermogensvergelijking nog een beetje overzichtelijker te maken, wordt deze hieronder nog eens duidelijk in een sommetje uitgelegd:

Het fiscale eindvermogen

–  Het fiscaal beginvermogen

+  Privéopnamen

–  Privéstortingen

—————————————

=  De vermogensmutatie

Je kunt stellen dat het bedrag dat hier als vermogensmutatie aangeduid wordt, jouw fiscale winst over het boekjaar is. Dus is dit het bedrag waar jij inkomstenbelasting over moet betalen.

Als laatste is het nog belangrijk om op te merken dat niet alle uitgaven aftrekbaar zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan een boete voor te hard rijden, en tevens aan niet aftrekbare kosten zoals de door jou betaalde btw.

You May Also Like