Gemiddeld inkomen van een gezin 2021

Weet jij wat het gemiddeld inkomen per gezin in Nederland? Ik zal in dit artikel een tipje van de sluier oplichten. 

In ons land vertelt niemand ooit openlijk wat er aan salaris binnenkomt, maar als je kijkt naar iemands job, het type woning en auto waar hij in rijdt, kan je vaak wel een groffe inschatting maken.

Wil je toch liever precies weten hoeveel Nederlandse gezinnen verdienen, die vergelijkbaar zijn met jouw eigen gezin? Lees verder!

Eenverdiener of tweeverdieners?

Wat komt nu vaker voor, een gezin met een kostwinner of een gezin met twee kostwinners? 

We tellen in ons land 2,9 miljoen (echt)paren, en maar liefst 2,3 miljoen paren vallen onder de tweeverdieners. Gezinnen die vallen onder de eenverdieners zijn 0,6 miljoen paren, ofwel 600.000 paren.

Het aantal tweeverdieners blijft echter groeien; er is ook veel geld nodig om je gezin te onderhouden. Buiten de vaste woonlasten, is er geld nodig voor de boodschappen, de hobby’s, sporten, vakanties, enzovoort.

Het gemiddelde bruto inkomen van een gezin

Het gemiddelde inkomen van een gezin waarvan beide partners kostwinner zijn, komt uit rond de € 6.000 bruto per maand. Gezinnen waarvan maar één partner werkt, verdienen gemiddeld € 4.500 bruto per maand. 

Maar, deze bedragen gelden specifiek voor huishoudens waarbij de kostwinners tussen de 36-40 jaar oud zijn.

Schrik je van deze cijfers? Dat is niet nodig, het gemiddelde inkomen van een gezin geeft namelijk vaak een vertekend beeld van de werkelijkheid. 

Waarom dat zo is? A: Er is maar een heel kleine groep die enorm veel verdient, en die trekken het gemiddelde natuurlijk omhoog. Daardoor lijkt het alsof er gemiddeld meer wordt verdiend dan in werkelijkheid zo is! En B: er zijn ontzettend veel gezinnen die niet in deze leeftijdscategorie vallen. 

Daarom zal ik je ook het gemiddelde inkomen laten zien van de volgende groepen: 

  • Tweeverdieners per leeftijdscategorie
  • Eenverdieners waarbij de man het geld verdient, per leeftijdscategorie
  • Eenverdieners waarbij de vrouw het geld verdient, per leeftijdscategorie

Let op: tweeverdieners werken meestal niet beiden fulltime. Vaker werkt en verdient een man fulltime, terwijl een vrouw parttime werkt en 62% verdient van een fulltime inkomen. Daar is mijn informatie dan ook op gebaseerd, de bedragen zijn bruto maandbedragen: 

Leeftijd Tweeverdieners Eenverdiener, man Eenverdiener, vrouw

25-30 jaar € 4.352 € 2.912 € 2.323

31-35 jaar € 5.384 € 3.807 € 2.544

36-40 jaar € 6.002 € 4.499 € 2.425

41-45 jaar € 6.231 € 4.757 € 2.378

46-50 jaar € 6.400 € 4.930 € 2.372

51-55 jaar € 6.461 € 4.928 € 2.472

56-60 jaar € 6.155 € 4.789 € 2.203

60-65 jaar € 4.678 € 3.591 € 1.754

Alle gegevens komen van het CBS

Mediaan inkomen

Als alle inkomens van laag naar hoog zouden worden gerangschikt, is de mediaan van het doorsnee besteedbaar inkomen gelijk aan het middelste van alle inkomens. Dat betekent dat 50% van de bevolking een lager of gelijk inkomen heeft, en 50% een hoger inkomen heeft.

Een paar onder de 18 jaar met kinderen heeft een mediaan bruto-inkomen van € 28.800, een paar boven de 18 met een of meer kinderen heeft een mediaan bruto-inkomen van € 33.800.

Een eenoudergezin onder de 18 jaar met kinderen heeft een mediaan bruto-inkomen van € 18.600, terwijl een eenoudergezin boven de 18 met minimaal een kind € 24.500 heeft.

Waar geeft een gezin haar inkomen aan uit?

Meer dan 50% van het netto-inkomen gaat helaas al op aan vaste lasten als huur of hypotheek, gas/water/licht, verzekeringen, telefoon/tv/internet en andere abonnementen, onderwijs, kinderopvang en vervoer.

De totale netto-uitgaven per maand inclusief boodschappen en kleding komen gemiddeld uit op € 1.797 per maand. 

Waaruit is een gezins-inkomen opgebouwd?

Een gezins-inkomen is vooral opgebouwd uit inkomen uit arbeid. Een gezin met een kostwinner met kinderen verdient 74,5% van zijn of haar inkomen uit arbeid. Voor tweeverdieners ligt dit percentage met 85,9% weer een stuk hoger.

Het gat tussen een- en tweeverdieners wordt opgevuld door middel van toeslagen. Zo’n elf procent (10,8% om precies te zijn) van het inkomen van een eenverdiener met kinderen komt hier vanuit de toeslagen, terwijl dit voor tweeverdieners met kinderen slechts 2,7% is .

Voor eenverdieners met kinderen komt 7% van het inkomen uit winst van een eigen onderneming en 2,9% komt uit inkomen van rendement.

Voor tweeverdieners geldt dat 9,8% van het inkomen uit winst van een eigen onderneming komt. Maar wat rendement op inkomen uit eigen vermogen betreft, scoort deze groep bar slecht, met -0,4%, een negatief percentage!

Hoe zit het met gezinnen die leven onder de lage-inkomensgrens?

Gezinnen die onder deze grens leven, hebben het niet makkelijk. Voor een alleenstaande ouder met één kind ligt de grens op € 1.380 bruto per maand en voor paren met twee kinderen ligt deze op € 1.960 per maand.

Wist je dat:

  • In 2019 meer dan 1 miljoen mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens leefden? Hiervan 398.000 huishoudens zelfs al minstens vier jaar achtereen: het gaat hier om 2,5% procent van de bevolking.
  • In 2018, van de bijna 7,4 miljoen huishoudens er 584.000 een inkomen onder de lage-inkomensgrens hadden? Waarvan 232.000 al tenminste vier jaar achtereen. 
  • In 2017 er 599.000 huishoudens waren die leefden onder deze lage-inkomensgrens? Van die huishoudens waren er 277.000 gezinnen met minderjarige kinderen. 

Toeslagen voor gezinnen

Welke toeslag je krijgt, is helemaal afhankelijk van je gezinssituatie. Alles hangt af van de hoogte van je inkomen en je vermogen.

Er zijn 4 toeslagen die je eventueel van de Belastingdienst kunt ontvangen:

  • Zorgtoeslag: Soms kan je een bijdrage krijgen in de kosten voor je zorgverzekering. 
  • Huurtoeslag: Betaal je grofweg tussen € 200 en € 800 aan huur per maand (inclusief servicekosten)? Dan heb je wellicht recht op huurtoeslag. 
  • Kinderopvangtoeslag: Gaan je kinderen naar de kinderopvang, omdat je werkt of studeert? Dan heb je vaak recht op kinderopvangtoeslag. 
  • Kindgebonden budget: Heb je (pleeg-, of stief-) kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan heb je mogelijk recht op kindgebonden budget. 

De groep met de hoogste inkomens – gemiddeld €43.700 per jaar – ontvangt ook een groot gedeelte aan toeslag. Bijna 47% van deze groep krijgt geld van de overheid op hun bankrekening gestort. Vooral de toeslag voor de kinderopvang is bij deze groep populair.

Conclusie

Huishoudens met een inkomen boven de € 100.000, dat zijn er niet zoveel! Er zijn 18.900 huishoudens die dit bedrag jaarlijks verdienen. Als je weet dat er 7.698.100 huishoudens in Nederland zijn, dan behoort deze groep tot de bovenste 0,25% van de samenleving.

Deze groep zorgt er wel voor dat het gemiddelde bruto-inkomen van een gezin in Nederland (met twee kostwinners rond de € 6.000 bruto per maand en met een kostwinner gemiddeld € 4.500 bruto per maand) erg hoog komt te liggen.

You May Also Like
Wat is omzet? 3

Wat is omzet?

Omzet is het totaal van de verkopen binnen een bepaalde tijdsperiode. Niet te verwarren met inkomsten. Omzet zegt…