Aanhorigheid: wat elke huizenkoper moet weten

Ga je een huis kopen? Dan kom je de term aanhorigheid waarschijnlijk tegen. Maar wat is aanhorigheid? En wat moet je er mee? Wanneer er onroerend goed aangeboden wordt, dan gaat de verkoop hiervan veelal gepaard met een stuk grond wat bij het te verkopen (of te verhuren) object hoort. Op deze grond kunnen allerlei objecten geplaatst zijn, zoals een garage of schuur, maar ook de tuin hoort hierbij.

Deelt jouw bedrijfspand of privéwoning daarnaast een gemeenschappelijke oprit of parkeerplaats met het naastgelegen pand? Of gebruik jij het naastgelegen pand voor een toegang tot jouw pand? Is jouw woning wellicht aangesloten op een waterafvoersysteem van het aangrenzende pand? Als het antwoord op één van deze vragen ‘ja’ is, dan kunnen deze eigendommen tezamen met jouw tuin en garage in aanmerking komen voor een aanhorige zaak of aanhorigheid.

Wat is aanhorigheid?

Aanhorigheid is een juridisch begrip dat voornamelijk wordt gebruikt bij de (ver)koop van onroerend goed en omvat alles wat met het betreffende onroerend goed in verbinding staat. Er is sprake van aanhorigheid wanneer het additionele object onderdeel van het hoofdobject wordt, zoals een schuur of parkeerplaats. Aanhorigheid kan ook een object of privilege zijn dat verband houdt met het eigendom.

Aanhorigheid begrijpen

Aanhorigheid is meestal van toepassing op eigendomsrechten of items die permanent zijn en bij de verkoop van het onroerend goed door worden gegeven. Een aanhorigheid is een onroerend goed dat als onroerend gedefinieerd is of aan het land vast zit. In dit geval hebben aanhorigheden betrekking op de grond.

Bij het overwegen van juridische transacties verlenen aanhorigheden het eigendom van bepaalde items aan een persoon die de eigenaar van het onroerend goed is. Als een huurder bijvoorbeeld een nieuwe watertank in het pand installeert, dan kan hij of zij de aanhorigheid meestal niet verwijderen, omdat deze dan als een onderdeel van het onroerend goed beschouwd wordt.

Waarom zijn aanhorige zaken waardevol?

Aanhorigheden bieden vaak een kosteneffectieve manier om het gebruik van het dominante landgoed te ontwikkelen of te verbeteren. Bij nieuwbouw kan de natuurlijke topografie van het land er bijvoorbeeld voor zorgen dat het hemelwater van het dominante landgoed wegvloeit naar het dienende landgoed.

Het kan aanzienlijk minder kosten met zich meebrengen om het bestaande hemelwater afvoersysteem op het verzorgingslandgoed aan te sluiten, dan om een ​​onafhankelijke regen rioolverbinding aan te leggen van het dominante landgoed naar de regen rioolleidingen van de gemeente.

De eigenaar van het dienende landgoed kan bereid zijn om een aanhorigheid te verlenen om de snelheid waarmee overtollig hemelwater van het dominante landgoed naar het dienende landgoed vrijkomt te verminderen.

Bijbehorende aanhorige zaken kunnen ook waardevol zijn voor een ontwikkelaar van onroerend goed om de exploitatie van meerdere percelen te splitsen, zoals appartementencomplexen die als één groot project worden geëxploiteerd.

In dit geval creëert de ontwikkelaar de nodige bijbehorende aanhorigheden op de toepasselijke percelen voor de toegang, afwatering, bewegwijzering, landschapsarchitectuur, enzovoort waardoor deze de percelen vervolgens afzonderlijk kan verkopen.

Hypotheekaftrek van aanhorigheden

Alle grond van een onroerend goed dat via een weg of een sloot afgescheiden is en hierdoor als zelfstandig gebruikt wordt, is om deze reden niet aanhorig. Maar een schuur of boomgaard die overduidelijk op dezelfde grond staat, is daarentegen wel aanhorig.

Als het om privéwoningen gaat, dan is de hypotheekrente van de aanhorige objecten in box 1 aftrekbaar. Alle overige objecten die niet aan de woning dienstbaar zijn, komen in dit geval niet in aanmerking voor een hypotheekrenteaftrek en zullen bij het vermogen in box 3 opgeteld worden.

You May Also Like