Wat is omzet?

Omzet is het totaal van de verkopen binnen een bepaalde tijdsperiode. Niet te verwarren met inkomsten. Omzet zegt niet veel over de winst van een bedrijf, want je moet van de omzet nog alle kosten afhalen om tot de winst te komen. Omzet wordt altijd exclusief btw weergegeven.

Het is altijd slim om de cijfers van een bedrijf van een aantal jaren met elkaar te vergelijken. Zo kun je bepalen of de winst die in een jaar is gemaakt hoog of laag is uitgevallen. 

Bruto- en netto omzet

Met bruto omzet wordt de totale omzet (= totale bedrag van de verkopen) bedoeld. Wanneer men het dus over omzet heeft, gaat het altijd over bruto omzet. 

Om netto omzet uit te leggen, gebruiken we het volgende voorbeeld: Je bent een autohandelaar en koopt een auto in voor €6.000. Deze verkoop je voor €8.000 (bruto omzet). Je brengt dus de inkoop in mindering van de omzet. Je netto omzet is dan €8.000 – €6.000= €2.000. Die €2.000 is geen winst, want de bedrijfskosten moeten er nog af worden getrokken. 

Voorbeeld inkomsten en kosten

Een koopman wordt ingeloot om een stal neer te zetten op de markt. Hij zal de goederen uit zijn bus moeten uitstallen en huurt een stal voor €75 voor deze dag. Hij verkoopt spreien en heeft om bij de markt te komen 50 kilometer moeten afleggen. Hij berekent €0,19 per kilometer.

Elk sprei kost inkoop €30. Als salaris neemt hij elke dag €100 op. Hij rekent uit wat de kosten zijn van deze dag: €75 + 100 km (2 x 50 km) x €0,19 + €100 (loon) = €194. 

In ieder geval moet hij 7 spreien verkopen à €60 (= €420) om uit de kosten te komen: (€420 bruto omzet – €210 inkoop – €194 kosten = €16). Dit is wat hij aan inkomsten overhoudt. De €194 noemt men ook wel het “break even point”.

Hij verkoopt uiteindelijk 20 spreien en heeft een bruto omzet van €1.200. Trek daar eens €194 (kosten) – €600 (inkoop: 20 x €30) vanaf, dan houdt hij €406 aan inkomsten over.

Vervolgens komen er nog allerlei afdrachten bij kijken. Neem bijvoorbeeld de btw. Indien dezelfde koopman 20 spreien inkoopt, mag hij de btw van de inkoop (21% van 20 x €30  = €126) verrekenen met de btw van de verkoop (21% van 20 x €60 = €208,20). 

€208,20 – €126 = €82,20. De koopman zal dus ook nog eens €82,20 aan btw moeten betalen. 

Winst- en Verliesrekening

Hoe kun je je winst nu verhogen? Ook een belangrijke vraag voor de koopman! 

Dit kan door de inkoop voordeliger te doen en/of de verkoopprijs te verhogen, waardoor de brutowinst stijgt. 

Veel interessanter is het echter voor een ondernemer om naar de winst- en verliesrekening te kijken en deze jaarlijks te vergelijken met de voorafgaande jaren. De aftrekposten (zoals inkoop, salaris, huisvestingskosten, zakelijke reiskosten, verzekeringen, bankkosten en belastingen) gaan van de omzet af. Je kunt dan de stijging of daling van elke individuele post met voorafgaande jaren vergelijken.

Conclusie

Je ziet dus dat inkomsten heel wat anders is dan omzet, en dat je met omzet alleen er niet komt!

You May Also Like
Wat is SV loon? 3

Wat is SV loon?

Het SV-loon wordt door het UWV gebruikt om de hoogte van jouw dagloon vast te stellen. Een uitkering…