Belasting over vakantiegeld

Altijd fijn dat je – als je in loondienst bent – in mei je vakantiegeld weer op je rekening hebt staan! 

Helaas is deze ‘extra maand salaris’ hoger belast dan je normale maandloon. Voor sommigen is het vakantiegeld dan ook een ietwat teleurstellend bedrag.

Hoeveel belasting betaal je nu eigenlijk over je vakantiegeld? Wil jij het fijne ervan weten?

De berekening is echt niet al te moeilijk, omdat je altijd een vast belastingpercentage betaalt.

Wanneer je een full- of parttime baan hebt en loon ontvangt, heb je recht op vakantiegeld: 8% van je loon over het afgelopen jaar. Dit is opgenomen in je CAO.

Hoogte van je vakantiegeld uitrekenen 2021

Onderaan je loonstrook staat een tabel die vermeldt hoeveel bruto vakantiegeld en andere reserveringen je door het jaar heen hebt opgebouwd. 

De belastingpercentages voor de belastingaftrek lopen op naarmate de hoogte van je bruto jaarloon toeneemt. 

Bij een bruto jaarinkomen onder de € 8.750 betaal je geen belasting over je vakantiegeld. Bij een bruto jaarinkomen tot € 68.507 betaal je 37,10% belasting over het bijbehorende vakantiegeld- vanaf een bruto jaarinkomen van € 68.507 gaat het om 49,50% en vergeet het verrekeningspercentage en de loonheffingskorting daar niet bij op te tellen..

Om je een duidelijk beeld te geven, laten we jou hieronder een rekenvoorbeeld zien:

Rekenvoorbeeld 2021

Anton heeft een bruto-jaarinkomen van € 32.400,- (bruto jaarsalaris + bruto vakantiegeld). Hiermee valt hij onder het belastingtarief van 37,10% plus het verrekeningspercentage en de loonheffingskorting 4,02%: (37,10% + 4,02% = 41,12%).

41,12% van € 2400 = € 1413,12. Dat is het netto vakantiegeld dat er voor Anton overblijft.

Arbeidsovereenkomsten jongeren en nul- uren contracten

Ook wanneer je een oproepkracht bent of een nul-uren contract hebt, krijg je vakantiegeld over 1 juni van het vorige jaar tot aan 31 mei van het huidige jaar. 

Arbeidsovereenkomsten voor jongeren en studenten zijn echter vaak zo geregeld dat het vakantiegeld al wordt verrekend in hun uurloon, waardoor er dus in mei geen uitkering van vakantietoeslag plaatsvindt.

De loonheffingskorting voor studenten is niet van toepassing op het vakantiegeld. Zo kan het zijn dat er over het normale uurloon weinig tot geen belasting betaald hoeft te worden, terwijl dit bij de vakantietoeslag wel zo is. Het verschil kan oplopen tot wel meer dan 20%!

Bereik je niet de grens – van € 8.750 in 2021 – die is vastgesteld door de Belastingdienst, dan kun je in het nieuwe jaar je te veel betaalde belasting altijd terugvragen d.m.v. een T-biljet.

Conclusie

Jouw vakantiegeld wordt dus door middel van belastingschijven belast en wordt – helaas – door de Belastingdienst, gezien als extra inkomen ofwel bijzonder loon. 

Hierdoor valt het onder het ‘bijzonder tarief’: je vakantietoeslag valt in de voor jou hoogste schijf. 

Vakantiegeld; heerlijk om een extraatje te verdienen en fijn om je vakantie mee te bekostigen. Maar je betaalt er eigenlijk wel dubbel belasting over…

You May Also Like