Wat is YOY? De betekenis van year-over-year uitgelegd

Met de Year-Over-Year (YOY) methode vergelijk je de financiële statistieken van een bepaalde periode met die van dezelfde periode van het jaar daarvoor. 

Vaak wordt YOY op kwartaal- of maandbasis berekend. Het helpt bedrijven te begrijpen of ze in die periode een positieve, stagnerende of negatieve groei hadden.

Er bestaan echter ook nog andere manieren om gegevens te analyseren, onder andere YTD (Year-To-Date) of MTD (Month-To-Date). 

Verschil tussen YOY en YTD en MTD

YTD helpt bij het berekenen van de groei vanaf het begin van het jaar, kalender- of fiscaal, tot de huidige datum. MTD is een periode die begint bij het begin van de huidige kalendermaand en eindigt op de huidige datum.

Met de YOY methode vergelijk je de dus financiële statistieken van een bepaalde periode met die van dezelfde periode van het jaar daarvoor. Maar YOY-berekeningen kunnen ook beginnen vanaf een specifieke datum. 

Wat is YOY groei?

YOY-groei vergelijkt hoeveel je als bedrijf bent gegroeid in de recente periode ten opzichte van de afgelopen periode(n). Deze periode is meestal een maand of kwartaal; je vergelijkt bijvoorbeeld het 1e kwartaal van 2020 met het 1e kwartaal 2021. 

YOY meet de prestaties van jouw bedrijf op elk meetbaar gebied. Je kan het YOY-groei percentage onder andere vinden voor de volgende bedrijfsprestatie-indicatoren:

  • Totale werkgelegenheid
  • Inkomsten
  • Website verkeer
  • Kosten per acquisitie 

Je berekent in percentages hoeveel groei je hebt in bijvoorbeeld het 1e kwartaal van dit jaar tegenover het 1e kwartaal van vorig jaar. 

Voor jou is het belangrijk te zien of er een toe- of afname is in het bedrijfs-prestatiegebied dat je analyseert. YOY laat je zien wat werkt en wat niet, het helpt je met investeren, en het helpt je seizoensinvloeden in de juiste context plaatsen. 

YOY-groeicalculator

Je wil YOY groei gaan berekenen? Wij leggen je uit hoe de YOY-groeicalculator werkt:

  • Bepaal waar je YOY groei voor wilt vinden, voor de omzet misschien, of voor het aantal werknemers? 
  • Verzamel de cijfers voor beide periodes die je vergelijkt. 
  • Kies de tijdsperiode
  • Gebruik de YOY groeiformule: trek het getal van vorig jaar af van het getal van dit jaar. Als het getal positief is, hebt je winst gemaakt. Als het getal negatief is, heb je verlies geleden.
  • Neem het getal dat je krijgt en deel het door de inkomsten van vorig jaar.
  • Vermenigvuldig het resultaat met 100 om de groei in percentages te krijgen.

De formule ziet er dus zo uit:

[(Dit jaar – Vorig jaar) / Vorig jaar] x 100

MOM versus YOY

MOM (Month-Over-Month) groei toont de verandering van een bepaalde metriek ten opzichte van de waarde in de voorgaande maand, net als QOQ (Quarter-Over-Quarter) dat doet ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

MOM statistieken zijn meestal geen realistische weergave van de prestaties van een bedrijf. De bedrijven die piekseizoenen hebben, kunnen enorme verliezen laten zien in MOM of QOQ. Maar als je jouw bedrijf vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar, krijg je alle belangrijke informatie te zien. 

Beleggers kijken dan ook naar de YOY-verandering in financiële kengetallen. Liquiditeit en operationele cashflow worden het best gevolgd via de YOY-methode. Investeerders kunnen zo bepalen hoe stabiel het bedrijf is. Het helpt ze ook om seizoensgebonden of cyclische bedrijven objectiever te evalueren.

Er zijn niet veel nadelen verbonden aan YOY, maar er zijn situaties waarin een andere methode zinvoller is. Als je veranderingen op slechts korte termijn wilt ontdekken, heb je YOY niet nodig. Ook voor nieuwe bedrijven biedt YOY geen oplossing, want er is geen vergelijkingsmateriaal. Je kan dan wel vertrouwen op MOM of QOQ technieken.

Tot slot YOY voorbeelden 

In bijna alle sectoren wordt De YOY-benadering als essentieel beschouwd. Hieronder geven we je enkele voorbeelden.

In de gezondheidszorg kan men door middel van de YOY methode het bijhouden van de uitgaven goed beheren. Als ze nieuwe technologieën introduceren, kunnen ze zien hoe goed die wel- of niet functioneren. Zo laat YOY zien waar eventuele veranderingen moeten worden aangebracht. Dit verbetert de kwaliteit van de gezondheidszorg voor zowel werknemers als patiënten.

In de horeca willen hotel- en restaurantketens bijvoorbeeld het aantal nieuwe locaties bijhouden. Dit is voor hen een belangrijke statistiek die hun jaarlijkse groei laat zien.

Logistieke bedrijven zijn vooral geïnteresseerd in het aantal geleverde artikelen en individuele leveringen. YOY stelt hen in staat hun efficiëntie te verhogen. 

Conclusie

YOY is uiteindelijk de beste manier om te begrijpen hoe jouw bedrijf presteert. YOY overziet het hele plaatje, inclusief de seizoensgebonden schommelingen. YOY wijst je op de fouten die je beter niet nog een keer kan maken.

You May Also Like