Overuren uitbetalen

We kennen het luxe probleem wel, ‘teveel’ overuren hebben, die meestal binnen het kalenderjaar moeten worden omgezet in vakantiedagen of in geld.

Wat extra inkomen is natuurlijk altijd welkom, maar hoeveel belasting betaal je eigenlijk, als je er voor kiest je overuren uit te laten betalen?

Waarschijnlijk vraag je jezelf af of het echt de moeite waard is om ze in geld uit te laten keren. Lees verder om te begrijpen hoe je voor jezelf de beste keuze kunt maken.

Krijg je overuren uitbetaald?

Wettelijk zijn er geen afspraken gemaakt betreffende overwerken. Het wel of niet (verplicht) overwerken, hangt af van de afspraak die je met je werkgever hebt gemaakt. En het wel of niet in geld uitkeren ook.

De afspraken die jij met je werkgever maakt, worden vermeld in jouw arbeidscontract, en moeten volgens de CAO zijn. In veel CAO’s staat dat overwerken zo nu en dan verplicht is.

Als je structureel overwerkt, kunnen jullie – jij en je werkgever – misschien beter een salarisverhoging of nieuw contract overeenkomen. Wil je werkgever dit niet dan kan hij je ook niet verplichten tot het structurele overwerk. 

Hoeveel belasting betaal je als je overuren laat uitbetalen? 

Fijn, dat extra inkomen, je hebt heel wat overuren gemaakt en je wil die uren graag in geld uit laten keren. Maar hoeveel belasting betaal je als je overuren laat uitbetalen? 

Dat verschilt per persoon en per situatie. Ons belastingsysteem werkt met schijven en is soms niet heel eenvoudig te begrijpen. Wij zullen je duidelijk aangeven hoeveel belasting jij zal moeten betalen

Net als normale gewerkte uren, worden jouw overuren belast in de belastingschijf waar jij in zit. In 2021 zijn er nog maar twee belastingschijven: met een jaarinkomen tot € 68.507 betaal je 37,05% aan belasting en daarboven 49,50%. 

Je betaalt dus geen extreem hoog bedrag aan belasting over je overuren, mits je in je ‘eigen’ schijf blijft.

Een voorbeeld: vorig jaar had je een belastbaar jaarinkomen van € 45.000. Je hebt € 3.500 aan overuren opgebouwd. In dit geval vallen jouw overuren in de eerste belastingschijf, omdat de tweede schijf pas begint vanaf € 68.507.

Je betaalt hier dus (€ 3.500 x 37,05% =) € 1.296,75 belasting over.

Overwerk valt onder de categorie “overige toeslagen”. Met andere woorden, je bouwt ook pensioen op over je gewerkte overuren.

Als je door overwerken in schijf 2 terechtkomt

Wat een beetje zuur is, is als je door overwerken in schijf 2 terechtkomt. Stel je voor dat je normale belastbare jaarinkomen uitkomt rond de  € 68.500, waar je 37,35% belasting over betaalt.

Je overuren vallen jammer genoeg in de tweede schijf. Over deze uren betaal je in dit geval 49,50% belasting.

Het is wel zo, dat de Belastingdienst bij het belasten van je overuren een schatting maakt op basis van je belastbare inkomen van het jaar ervoor.

Het komt regelmatig voor dat je in de eerste instantie teveel of te weinig belasting betaalt. Aan het einde van het jaar wordt alles echter weer netjes rechtgetrokken en krijg je een definitieve aanslag of teruggave. 

Overuren uitbetalen of opnemen

Overuren uitbetalen of opnemen? Het is een goed idee om na te gaan of je hierin wel een keuze hebt. 

In jouw arbeidscontract staat beschreven wat er met je overuren gebeurt en of jij daarover mag beslissen. Als er echter geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt dan is jouw werkgever je verplicht de overuren uit te laten betalen.

Tijd voor tijd

De hoogte van je jaarinkomen kan ook invloed hebben op je toeslagen. Houd dus rekening met de hoogte van je jaarinkomen als je besluit de uren te laten uitbetalen. 

Als je door het uitbetalen van overuren ineens over bepaalde grenzen heen gaat, dan kan het zijn dat je geen recht meer hebt op toeslagen, en dat zou jammer zijn! Kies dan liever voor het opnemen van vrije uren.

Kies je dus voor tijd voor tijd, dan staat één gewerkt overuur gelijk aan één vrij uur. Een uitzondering is als je extra uitbetaald zou krijgen, bijvoorbeeld op zaterdag, waarop je 50% toeslag krijgt op je salaris. Op die dagen staat één gewerkt uur geval gelijk aan anderhalf uur vrij. 

Conclusie

Je overuren worden bij je belastbare inkomen opgeteld. Afhankelijk van de schijf waarin deze uren terechtkomen, betaal je het bijbehorende belastingpercentage.

Overuren worden aan het einde van de rit eigenlijk hetzelfde belast als normale gewerkte uren. Je kan je idee van ‘extra veel belasting over overuren betalen’ dus aan de kant schuiven.

Als laatste wil ik je nog meegeven dat sinds 1 januari 2018 je werkgever verplicht is ook vakantiegeld te betalen over je gewerkte overuren. Dit geldt echter alleen voor de overuren die je ook echt in geld laat uitbetalen.

You May Also Like