Gemiddeld Nederlands netto pensioen 2021

De wereldwijde pensioenstelsels hebben allemaal één ding gemeen: ze staan allemaal onder druk. Omdat mensen steeds langer leven en de vruchtbaarheidscijfers dalen, overweegt men over de gehele wereld een pensioensysteem te ontwikkelen dat zowel duurzaam als rechtvaardig is. Dit voor de gepensioneerden die nu leven en de toekomstige generaties.

Gelukkig zijn eenvoud en vrijgevigheid de kenmerken van de Nederlandse benadering van de pensioenvoorziening. Maar desondanks wil je, als jij met pensioen gaat, toch wel graag een redelijk pensioen hebben die de levensstijl die je daarvoor gewend was, te handhaven.

Hiervoor heb je een acceptabel netto pensioen nodig. Maar wat is nu het gemiddelde netto pensioen voor 2021 en hoe is deze opgebouwd?

Het Nederlandse pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt al jaren erkend als één van de beste ter wereld. Ons vertrouwde Nederlandse pensioenstelsel kan hierbij in drie pijlers onderverdeeld worden, namelijk:

• Een basis AOW pensioen in het kader van een wettelijke verzekering

• Aanvullende pensioenregelingen door de werkgever verstrekt

• Privé spaarregelingen voor een aanvullend pensioen

Het basis AOW pensioen

Iedereen die de Nederlandse AOW leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont (of heeft gewoond), heeft in de regel recht op een AOW uitkering van de staat. Dit gaat in vanaf de dag dat je de voor jouw geldende AOW leeftijd bereikt, ongeacht in welk land je op dat moment ook woonachtig bent.

Deze AOW regeling is daarnaast een uitkering voor iedereen die in Nederland woont of werkt, ongeacht de nationaliteit. Voor elk jaar dat jij hiervoor belasting afdraagt, bouw je een aanspraak van 2% van het volledige AOW pensioen op. Als je de gehele 50 jaar voorafgaand aan jouw pensioenleeftijd belastingplichtig bent geweest, dan ontvang je een volledig AOW pensioen.

Bedrijfspensioenregelingen 

Aanvullend op de staatspensioenen bestaan er de bedrijfspensioenregelingen. De werkgever betaalt hierbij doorgaans meer dan vijftig procent van alle pensioenpremies. Dit unieke systeem vormt de ruggengraat van het pensioenstelsel in Nederland. Per hoofd van de bevolking heeft Nederland daardoor één van de grootste pensioenreserves ter wereld!

Het is overigens goed mogelijk dat mensen geen aanvullend pensioen van hun werkgever krijgen, omdat er veelal geen verplichting voor werkgevers bestaat om een bedrijfspensioen aan hun werknemers aan te bieden.

Maar als er wel een deelname aan een pensioenregeling bestaat, dan is deze bij de meeste werknemers automatisch aan hun werkcontract gekoppeld.

Privésparen voor een aanvullend pensioen

Aanvullend op de AOW en/of de bedrijfspensioenen bestaan er nog de persoonlijke lijfrenten die veel verzekeraars aanbieden. Het Nederlandse pensioenstelsel garandeert in principe dat iedereen die ouder is dan 67 jaar een redelijke levensstandaard kan ervaren, maar voor velen is dit niet voldoende om hun persoonlijke levensstijl van daarvoor te continueren.

Voor hen zijn aanvullende spaarregelingen een aangename financiële toevoeging. Dat geldt zeker voor zelfstandigen, want zij zijn niet aan een werkgever verbonden en kunnen daardoor niet aan een aanvullende bedrijfspensioenregeling deelnemen.

Privé sparen loont in veel gevallen zeker, want in plaats van een klif af te springen na het verdienen van een volledig salaris richting een basispensioen, verandert een aanvulling in de vorm van lijfrenten en/of een bedrijfspensioen het in een zachte landing.

De belangrijkste ingrediënten van een goed pensioen

  • Vroegtijdig beginnen met pensioensparen kan een groot verschil maken voor het uiteindelijke pensioenresultaat
  • Terwijl de meeste pensioenstelsels veelal een element van dwang hebben, bieden vrijwillige particuliere pensioenregelingen materieel gezien een positief effect op het eindresultaat
  • Dankzij de afnemende fiscale fortuinen zullen regeringen zich steeds vaker tot privématig pensioensparen wenden en erop vertrouwen dat individuen daarbij zelf meer verantwoordelijkheid nemen om hun eigen financiële toekomst te bepalen
  • Een effectief pensioenstelsel moet daarnaast op de veranderingen in de levensverwachting afgestemd zijn, en de pensioenleeftijd moet dienovereenkomstig daarop aangepast worden

Garantie van 70 procent van het netto minimumloon

De Nederlandse sociale zekerheid voorziet alle inwoners van Nederland van 67 jaar en ouder van een forfaitaire pensioenuitkering die in principe 70 procent van het netto minimumloon garandeert. 

Deze 70 procent van het netto minimumloon in Nederland verschilt echter veelal flink van het nettoloon van jouw laatstverdiende salaris.

Hoeveel pensioen moet ik opbouwen?

Om met een aangenaam bedrag met pensioen te gaan, moet men daarom vooral praktisch zijn: hoeveel geld is er maandelijks nodig om een aangenaam leven te leiden, hoeveel moet hiervoor gespaard worden, en in welke periode moet je dat bereiken? Kortom, hoe ziet ‘aangenaam’ er voor jou als individu uit en welke stappen onderneem jij om dit doel te realiseren?

Het basisadvies bij pensioenen is om zo vroeg mogelijk met sparen of het pensioen op te bouwen te beginnen. Er bestaat echter een zeer ruwe vuistregel voor wat een comfortabel pensioen mogelijk zou moeten maken: als jouw bruto pensioeninkomen 70 procent of meer is van het inkomen dat jij daarvoor verdiende, dan zou dat prima moeten zijn. Dit wordt in de financiële wereld veelal de bruto vervangingsratio genoemd.

Zo vroeg mogelijk een pensioen opbouwen

Zo vroeg mogelijk met het sparen voor jouw pensioen beginnen, heeft veel voordelen. De extra jaren van deze bijdragen kunnen namelijk een enorm verschil maken voor je uiteindelijke pensioenpot, zelfs als jouw beleggingen onderweg soms wat (kleine) obstakels tegenkomen.

Als laatste valt er dan nog te melden: wees realistisch, want als jij een derde van jouw leven ‘vrij’ wilt besteden, dan zul je als een gek moeten sparen terwijl jij hard aan het werk bent!

You May Also Like