Marketingmix

De marketingmix is de oplossing om een bepaalde doelgroep, of meerdere doelgroepen te bereiken. Door het combineren van diverse marketinginstrumenten kan precies de groep bereikt worden die jij op het oog hebt. Verder kan ook de concurrentiepositie vergroot worden en kan de positionering van een product bepaald worden. 

De vijf P’s (of zelfs acht P’s)

Marketinginstrumenten zijn heel belangrijke elementen die bijdragen aan jouw succes. We onderscheiden hierin de alom bekende deelgebieden, de vijf ‘P’s’, maar soms zelfs wel de acht ‘P’s’:

Product, Plaats, Promotie, Prijs en Personeel zijn de eerste vijf instrumenten. Daarnaast hebben we soms nog Partners, Presentatie en Proces, maar deze zijn niet altijd van belang.

Met behulp van de marketingmix wordt een marketingstrategie van een organisatie bepaald. 

Toevoegingen aan de Marketingmix

Voorheen werden er slechts vier P’s gebruikt voor een marketingmix. Nu zijn het er standaard al vijf. 

Maar er worden tegenwoordig nog meer P’s aan de marketingmix toegevoegd. Niet elke organisatie heeft er belang bij om ook de deelgebieden Partners, Presentatie en Proces erbij te betrekken, het zijn veelal de dienstverlenende bedrijven die gebruik van deze instrumenten maken.

Het is dan ook essentieel om de marketingmix precies aan te passen aan het betreffende bedrijf, om hun doelgroep perfect te kunnen bereiken.

De P’s van de marketingmix uitgelegd

We zullen de P’s van de marketingmix in het volgende stuk één voor één beschrijven.

Product

De P van Product is de eerste in het rijtje. Alle eigenschappen van het product of dienst worden onder de loep genomen. Het product wordt onderverdeeld in drie categorieën:

 • Het fysieke product
 • Het uitgebreide product
 • Het totale product

Bij het fysieke product, ook wel het “kale” product genoemd, kijkt men naar de afmetingen en de functie. 

Bij het uitgebreide product kijkt men naar het fysieke product met de toegevoegde eigenschappen als verpakking, garantie en service. 

Het totale product is het uitgebreide product waar je niet alleen de toegevoegde emotionele waarde bij optelt, maar ook de instrumentele waarde van de consument.

Plaats

Op nummer twee volgt de P van Plaats. Hier wordt er gekeken naar de ruimte waarin het product wordt aangeboden. 

Alledaagse producten worden in bijna alle winkels verkocht – intensieve distributie – ze moeten makkelijk beschikbaar zijn voor de consument, want die wil hier niet zoveel moeite voor doen.

De plaats waar een product wordt verkocht, kan echter ook juist exclusief zijn en de waarde van het product stijgt dan. Dit heet selectieve distributie en slechts een paar geselecteerde winkels mogen het betreffende merk dan verkopen. 

Promotie

De derde P staat voor Promotie. 

Onder Promotie wordt alle communicatie om het product te promoten onder de consumenten verstaan. Een ander woord voor promotie is marketingcommunicatie. 

Het gaat hier om:

 • Public relations
 • Reclame
 • Direct marketing
 • Persoonlijke verkoop
Prijs

De vierde P van de marketingmix staat voor Prijs. Alle factoren die invloed kunnen hebben op de prijs van een product worden hier bestudeerd. 

De prijs wordt in de meeste gevallen bepaald door vraag en aanbod. Maar kortingen en acties beïnvloeden de prijs natuurlijk ook. Denk bijvoorbeeld aan “twee halen, één betalen”, of “het derde product gratis”.

Een luxe product mag een hoge prijs hebben, omdat je voor exclusiviteit nu eenmaal moet betalen.

Personeel 

In de dienstenmarketing maakt de nummer vijf, P van Personeel meer en meer deel uit van de marketingmix. 

Bij dienstverlenende organisaties en de detailhandel is het waarschijnlijk zelfs de belangrijkste P van de marketingmix. 

Het personeel van een dienstverlenende organisatie, verleent diensten (service) bij  een product. Hoe een consument het product beleeft, hangt enorm af van hen. Hun kennis van het product en de service die zij rondom het product verlenen, kan een enorme waarde toevoegen.

De drie optionele Marketingmix instrumenten

Vervolgens gaan we verder met de 3 meest recente – optionele – Marketingmix instrumenten.

Partners

Service marketing is een verlengstuk van de Partners (of service medewerkers), die service voor een product of dienst verlenen. 

Klanten verwachten namelijk elke keer weer een consistente en persoonlijke service van hoge kwaliteit.

Van groot belang is hier:

 • het serviceniveau,
 • de opleiding,
 • de geloofwaardigheid en
 • de consistentie in service

van deze Partners of service medewerkers.

Presentatie

De P van Presentatie: In welke omgeving komt een dienst tot stand?

Een dienst is geen tastbaar product. Klanten zijn dus afhankelijk van de beleving van de service om een dienst te beoordelen.

Het fysieke bewijs dat betrekking heeft op de representatie van een dienst kan bijvoorbeeld een brochure, review, of website zijn. De kleding van personeel kan ook een belangrijke factor zijn.

Klanten zullen een oordeel over een organisatie – en diens product of dienst – vellen, op basis van hun beleving, maar ook op fysiek bewijs. 

Let in ieder geval goed op de volgende fysieke punten:

 • Sorg dat de website en/of brochure er professioneel uitzien
 • Nette bedrijfskleding voor het personeel
Proces

De P van Proces.

Dit instrument heeft alles te maken met de activiteiten, protocollen en procedures die van invloed zijn op de uitvoering van de dienst. 

Het aankoop proces moet soepel verlopen, hierbij moet je goed kijken naar de volgende punten:

 • Hoe makkelijk is het voor een klant om een aankoop te doen?
 • Welke procedures worden gevolgd bij ontevreden klanten?
 • Welk communicatie protocol gebruikt de klantenservice?
 • Hoe bovenstaande processen te verbeteren, terwijl de kosten verlaagd worden?

Conclusie

Blijf als bedrijf up-to-date. 

Natuurlijk zijn er bepaalde diensten, zoals kinderopvang, die niet echt verouderen, maar hun apparatuur en processen echter wel. Hun werknemers krijgen daarom permanente bijscholing om inzicht te houden in allerlei nieuwe ontwikkelingen.

Goede (service) providers moeten de trends en verwachtingen van klanten voortdurend blijven volgen. 

Bedrijven kunnen hun aanbod blijven benadrukken, mede door middel van reclame en promoties, maar vooral door het vinden van de juiste Marketingmix!

You May Also Like
Wat is SV loon? 2

Wat is SV loon?

Het SV-loon wordt door het UWV gebruikt om de hoogte van jouw dagloon vast te stellen. Een uitkering…
AIDA-model 4

AIDA-model

Wat is het AIDA model en waar staan deze letters voor? Het AIDA diagram heeft alles te maken…