Wat is de current ratio

Financiële cijfers, waaronder de current ratio, kunnen je veel over je bedrijf vertellen. Ze geven de waarde van jouw vermogen weer, het bedrag dat je aan anderen verschuldigd bent, het bedrag aan inkomsten dat je in een bepaald tijdsbestek verdiend hebt en zelfs hoeveel geld jij in jouw bedrijf hebt gestoken plus eruit hebt genomen.

Maar al die financiële overzichten bieden jou mogelijk niet alle antwoorden op de vele (andere) vragen die je over jouw bedrijf hebt. Dit is waar boekhoudkundige ratio’s, zoals de current ratio, prima van pas komen. Boekhoudkundige ratio’s geven jou namelijk heel snel antwoord op zeer specifieke vragen. Als jij bijvoorbeeld wilt weten of jouw bedrijf wel genoeg geld heeft om alle rekeningen te betalen, dan kan de current ratio die vraag simpel beantwoorden.

Wat is current ratio? Een overzicht

Voor al die eigenaren van kleine bedrijven die een beperkte boekhoudkundige achtergrond hebben, kunnen boekhoudkundige ratio’s al snel redelijk complex lijken. Hoewel sommige dat ook wel zijn, zijn de meeste ratio’s die behoorlijk nuttig voor kleine bedrijven zijn redelijk eenvoudig te berekenen en vereisen ze enkel een minimale boekhoudkundige basiskennis.

Dat is ook zeker het geval met de current ratio. De current ratio beantwoordt namelijk één vraag: “Heeft mijn bedrijf wel voldoende vlottende activa om al zijn kortlopende verplichtingen te dekken?”

Met andere woorden; als alle rekeningen van jou morgen ineens door iedereen opeisbaar zijn, zou jij dan voldoende vlottende activa en liquide middelen hebben om ze te dekken? Aangezien de current ratio enkel betrekking heeft op de vlottende activa en kortlopende verplichtingen, is dit één van de gemakkelijkst te berekenen ratio’s.

Jouw vlottende of kortlopende activa kunnen het volgende omvatten:

  • Geldmiddelen en kasequivalenten
  • Debiteuren
  • Voorraad
  • Vooruitbetaalde kosten (zoals een voorheffing van belastingen)
  • Investeringen en zekerheden

Kortlopende verplichtingen of schulden die in de current ratio opgenomen moeten worden  zijn:

  • Schulden
  • De te betalen rekeningen (vervallen in minder dan 12 maanden)
  • Te betalen kosten

Als jij boekhoudsoftware gebruikt om al jouw zakelijke transacties te kunnen beheren, dan worden op jouw balans automatisch de vlottende activa en de kortlopende verplichtingen gecategoriseerd. Als dit niet het geval is, dan moet jij al jouw vaste activa en langlopende schulden van je berekening uitsluiten.

De current ratio is een boekhoudkundige ratio die het vermogen van jouw bedrijf meet om zijn vlottende activa te betalen. Ontdek hieronder waarom de current ratio nuttig voor jouw bedrijf kan zijn.

Hoe de current ratio te berekenen

Om de current ratio voor jouw bedrijf te kunnen berekenen, heb je een actuele balans nodig. Zodra jij die balans in handen hebt, moet je jouw huidige activa saldo lokaliseren en dat delen door je huidige passive saldo. 

De current ratio formule is:

Current ratio = vlottende activa ÷ kortlopende verplichtingen

Wat de current ratio over een bedrijf zegt

Als jij de current ratio van jouw bedrijf berekent, dan kun je heel snel zien hoe financieel stabiel jouw bedrijf is. Beleggers kunnen de current ratio ook nuttig vinden wanneer ze zouden willen besluiten om geld in een bedrijf te investeren.

Hier zijn een aantal andere zaken die de current ratio jou over de financiële gezondheid van een bedrijf kan vertellen.

Of het bedrijf zijn rekeningen kan betalen

De current ratio vertelt jou in de eerste plaats of een bedrijf in staat is om al zijn rekeningen te betalen. Hoewel veel mensen op zoek zijn naar een current ratio van ten minste 2, wordt zelfs 1,5 al als voldoende beschouwd, omdat dit aangeeft dat er meer vlottende activa beschikbaar zijn om de kortlopende verplichtingen te dekken.

Of het bedrijf binnen een jaar geen geld meer heeft

Niemand kan dit met een gegarandeerde nauwkeurigheid voorspellen, maar een current ratio van minder dan 1 kan er zeker op duiden dat een bedrijf binnen een jaar zonder geld dreigt te raken, tenzij zij in staat zijn om hun cashflow te vergroten of vermogen vanuit externe bronnen te verkrijgen, zoals een lening van een financiële instelling of een geldinjectie van een investeerder.

Of de inkomsten goed geïnvesteerd worden

Hoewel een lage current ratio mogelijke financiële obstakels aangeeft, kan een te hoge current ratio erop wijzen dat het bedrijf niet optimaal in het bedrijf herinvesteert of geen dividend over de winst uitkeert. En hoewel een current ratio van 2 of hoger goed te noemen is, kan het er bij een te hoog getal bij de investeerders van het bedrijf op wijzen dat ze te terughoudend zijn om in een toekomstige bedrijfsgroei te investeren.

Slotwoord

De current ratio is een goed uitgangspunt voor eigenaren van kleine bedrijven die graag op de hoogte willen blijven van hun bedrijfsfinanciën. De ideale current ratio is evenredig met de cyclus van het bedrijf. Bedrijven met kortere bedrijfscycli, zoals winkels, kunnen beter met een lagere current ratio overleven dan bijvoorbeeld een bouwbedrijf voor bedrijfspanden. De current ratio moet daarnaast met de normen vergeleken worden, die vaak gebaseerd zijn op prestaties uit het verleden, marktleiders en het branchegemiddelde.

You May Also Like
Wat is SV loon? 2

Wat is SV loon?

Het SV-loon wordt door het UWV gebruikt om de hoogte van jouw dagloon vast te stellen. Een uitkering…