Wat is Euribor?

Het concept Euribor is bij velen in de Europese financiële wereld niet meer uit hun dagelijkse vocabulaire weg te denken. Echter kan het voor de leek een compleet onbekend begrip zijn.

In dit artikel zullen we uitleggen wat Euribor precies betekent en hoe het berekend wordt, aangezien het voor bijna iedereen in Europa impact heeft op de rentevoet van een hypotheek, een lening of enkele belangrijke spaarproducten.

Het belang van de EURO InterBank Offered Rate

De Euribor werd in 1999 opgericht en is een acroniem voor “EURO InterBank Offered Rate”. Het geeft de gemiddelde rentevoet aan waartegen een groot aantal Europese banken elkaar ‘interbancaire’ korte termijn fondsen lenen.

Met ‘interbancair’ wordt bedoeld dat het hier alleen om transacties tussen banken gaat en dus niet wanneer een bank geld aan een niet-bancaire partij leent, zoals een bedrijf of een consument. Echter worden de korte termijn fondsen die de banken lenen wél gebruikt om geld aan hun eigen cliënten uit te kunnen lenen, die zowel uit particulieren als bedrijven bestaan.

Euribor wordt in de bankwereld zelfs als de belangrijkste benchmark gezien op het gebied van kortlopende leningen in euro’s. Wat LIBOR is voor interbancaire leningen in valuta’s zoals de Amerikaanse dollar en Britse pond op de Londense geldmarkt, is Euribor voor leningen in euro’s op de Europese geldmarkt.

De Euribor rente

Euribor wordt gebruikt als basisrente voor een groot aantal financiële producten, zoals futures, opties en swaps. Banken gebruiken de Euribor rentetarieven ook vaak als basisrente bij het bepalen van de rentetarieven op leningen, spaarrekeningen en hypotheken.

Zo zijn er in een aantal Europese landen hypotheekproducten waarbij het rentepercentage met een vaste toeslag uit een 1 of 3 maands Euribor tarief bestaat. Omdat Euribor een belangrijke benchmark is, houden veel professionele en particulieren beleggers de veranderingen in de Euribor tarieven dan ook nauwgezet bij.

Het belang van Euribor

Euribor wordt als een referentierente gebruikt voor leningen en producten waarbij toekomstige rentebetalingen betrokken zijn. Dit verklaart waarom het zo belangrijk is in alledaagse bankproducten. Het meest gebruikte officiële referentietarief is hierbij de eenjarige Euribor, maar er bestaan er nog veel meer.

De Euribor looptijden

Euribor is niet direct een vast getal, maar een reeks van meerdere getallen die de rentetarieven op leningen met verschillende looptijden vertegenwoordigen. Er zijn momenteel 5 Euribor looptijden: 1 week, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden. Er is daarnaast ook nog een daggeldrente (met een looptijd van 1 dag) die de Eonia rente wordt genoemd.

Als je het dus over Euribor hebt en hoeveel het bedraagt, dan moet je daar tevens even de looptijd bij vermelden. Je zegt bijvoorbeeld dat de 6 maands Euribor 0,160% is. Er kan verder opgemerkt worden dat alle Euribor tarieven op jaarbasis worden vermeld.

Hoe de Euribor berekend wordt

De berekening van de Euribor is gebaseerd op afspraken tussen meer dan 5.000 Europese banken. Simpel gezegd: de rentetarieven waartegen de panels van verschillende belangrijke banken onderling lenen, bepalen de Euribor. Andere beïnvloedende factoren zijn onder meer de vraag en aanbod, economische groei en inflatie.

De officiële Euribor rentetarieven worden elke werkdag omstreeks 11.00 uur Midden-Europese Tijd (MET) door Reuters, een internationale nieuwsdienst die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, berekend en gepubliceerd.

De hoogste en laagste 15% van de referentie rentetarieven worden hierbij geëlimineerd, waarna de rest gemiddeld wordt en het resultaat op 3 decimalen afgerond wordt. Om het berekeningsproces zo transparant mogelijk te maken, levert Reuters zowel de resultaten als de rentetarieven die bij deze berekening gebruikt zijn.

Deze rentetarieven worden vervolgens na de officiële publicatie op de daaraan gerelateerde website(s) bijgewerkt (iets wat nagenoeg real-time gebeurd), zodat de getoonde Euribor informatie altijd actueel is.

Hoewel er voor elke looptijd op een bepaalde dag maar één Euribor tarief bestaat, betekent dit in de praktijk niet dat alle kredietverlening op de interbancaire markt (op dezelfde dag als die van de looptijd) tegen hetzelfde tarief overeengekomen wordt. Banken zijn immers particuliere ondernemingen en hoewel ze sterk gereguleerd worden, zijn ze er vrij om onderling tegen het tarief dat ze overeenkomen aan elkaar te lenen en uitlenen.

Het gepubliceerde Euribor cijfer is om deze reden dan ook een gemiddelde van een tarief dat er aan transacties op die dag heeft plaatsgevonden.

De Euribor panelbanken en EMMI

Om de gemiddelde rente te achterhalen en elke dag weer de Euribor te berekenen, bestaat er een panel van grote banken die al hun koersen aan het European Money Markets Institute (EMMI) rapporteren, voorheen ook wel bekend als de Euribor-EBF (Europese Bankenfederatie).

De banken die in het Euribor panel vertegenwoordigd zijn, worden op basis van het volume van hun relevante transacties geselecteerd en met betrekking tot de ‘diversiteit van de euro geldmarkt’.

Op dit moment bestaat het panel uit 19 banken, maar de samenstelling van het panel wordt regelmatig bijgewerkt.

You May Also Like