Wat is FOB (Free on Board)?

FOB is een afkorting die staat voor Free on Board en is een term die veel in de verzend- en leveringsindustrie gebruikt wordt. FOB gaat over wie er voor een zending verantwoordelijk is, waarbij de verantwoordelijkheid verschuift van de verkoper naar de koper. Free on Board kan gebruikt worden om voor zowel de koper als verkoper kosten te besparen.

Wat betekent FOB en wie betaalt er voor?

FOB betekent dus dat de verantwoordelijkheid en kosten voor het verzenden van goederen niet bij de verkoper, maar bij de koper liggen. Deze verschuiving biedt veel voordelen en is vooral populair in situaties waarin bulkbestellingen uitgevoerd worden. De verkoper laadt de goederen bijvoorbeeld op een door de koper geregeld vrachtschip, en de koper klaart vervolgens de goederen in voor export.

Eventuele extra kosten of claims zullen eveneens voor de koper zijn.

Wat betekent een FOB-bestemming?

Als er iets via Free on Board verzonden wordt, dan wordt dit als FOB-[bestemming] vermeld. Als de koper zich bijvoorbeeld in Amsterdam bevindt, dan zou het verzendlabel FOB-Amsterdam vermelden. Zodra de zending op de FOB-bestemming aankomt, dan kan de koper deze accepteren en wordt de verkoop afgerond.

De voordelen van FOB voor een verkoper

FOB is handig voor een verkoper, want zodra het product het magazijn verlaat, dan valt de verzending veelal onder de verantwoordelijkheid van de koper. Als de zending beschadigd raakt of verloren gaat, dan moet de koper hier een claim voor indienen terwijl de verkoper de deal als afgesloten kan beschouwen zodra deze order het pand verlaat. Een verkoper hoeft zich dus tijdens het aankoopproces veel minder zorgen te maken. 

De voordelen van FOB voor een koper

Een voordeel van FOB voor de koper zou kunnen zijn dat deze de beste manier kan organiseren om de zending af te leveren. Dit kan de kosten aanzienlijk verlagen.

Free on Board kan eveneens goed voor de koper zijn als deze veel magazijnen of panden heeft waar de goederen naartoe moeten worden verschepen, dus in het geval er geen centrale locatie is. Er kan zo eenvoudig op diverse locaties geleverd worden, zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht of er verwarring aan de kant van de verkoper ontstaat.

FOB in schade situaties

Het is van groot belang dat verladers en vervoerders de FOB regels in schade situaties goed begrijpen. Sommige ontvangende dokken zullen de levering van duidelijk beschadigde goederen namelijk weigeren, in plaats van deze goederen met een schade-aantekening te accepteren voor toekomstige claims tegen de vervoerder.

Een zending die als FOB-verzendpunt wordt aangeduid, behoort op het moment dat deze wordt verzonden technisch gezien aan de koper of geadresseerde toe. De geadresseerde zou de levering van de goederen kunnen weigeren. De verkoper heeft echter in geen geval een wettelijke reden om die goederen terug te nemen en deze retourzending kan in dat geval mogelijk tot extra kosten leiden voor de koper.

Conclusie

Free on Board kan voor zowel de koper als verkoper kosten besparen. FOB wordt vaak aan internationale kopers aanbevolen omdat het hen meer controle biedt tegen een vaak lagere prijs. Het is echter noodzakelijk om te voorkomen dat taalbarrières en culturele verschillen problemen veroorzaken bij het beoordelen en betalen van vrachtkosten en het in eigendom nemen van internationale zendingen.

You May Also Like