Wat is CAGR? Betekenis en CAGR berekenen

De CAGR, ofwel Compound Annual Growth Rate, is de samengestelde jaarlijkse groei van de omzet van een bedrijf of de waarde van een investering.

Het is een bekende methode om de gemiddelde jaarlijkse groei van een omzet te meten.

CAGR laat de regelmatige groei of krimp over een periode van meerdere jaren zien en is voor banken, investeringsmaatschappijen of betrokken partijen een snelle manier om dit te meten.

Je noteert als het kan het rendement van elk jaar en neemt hiervan het gemiddelde; dat is simpel. Om dit te kunnen doen, moet je echter wel van elk jaar het rendement kennen. Dit is vaak niet mogelijk als we het hebben over het bedrijf of investeringen van iemand anders. 

De enige juiste methode die je dan kan hanteren is de CAGR, in het Nederlands vertaalt de jaarlijks samengestelde groeivoet.

Hoe bereken je de CAGR?

De compound annual growth rate wordt zo berekend:

CAGR = ((Eindwaarde/Beginwaarde) ^ (1/(Eindjaar – beginjaar)) -1) x 100%

Om je een voorbeeld te geven: 

Een bedrijf had op 31-12-2010 een jaaromzet van € 100.000 gerealiseerd. Op 31-12-2014 was de jaaromzet gegroeid naar € 150.000.

De compound annual growth rate bedraagt in dit geval:

CAGR = ((150 / 100) ^ (1/(2014 – 2010)) -1) x 100% = 10,67%  

Je kunt hiervoor een rekenmachine of tool op internet gebruiken, maar je kunt deze berekening ook via Excel maken, als je dat handiger vindt.

Is de CAGR een betrouwbaar meetinstrument?

De compound annual growth rate is een instrument om snel de groei te meten, maar heeft helaas wel de nodige beperkingen. De CAGR formule gaat uit van een gelijkwaardige groei van de te meten variabelen; iets wat in de praktijk niet snel zo zal voorkomen.

Bij een startende onderneming bijvoorbeeld, wordt er de eerste jaren vaak minder winst behaald. Hun klantenbestand moet nog opgebouwd worden en ze moeten ervoor zorgen dat ze bekendheid verwerven. De procentuele groei zal daarom in deze beginjaren minder hoog, of wellicht negatief zijn. Na die eerste jaren zal er waarschijnlijk groei optreden.

Het risico wordt niet meegenomen

De jaarlijkse groei zegt niets over het risico van een investering of van een onderneming, omdat je met deze formule alleen naar het begin- en naar het eindpunt kijkt. Maar de jaren ertussenin dan?

De jaarlijkse omzet van een bedrijf kan enorm fluctueren, maar dit risico wordt in de compound annual growth rate niet meegenomen.

JaarOrganisatie AOrganisatie B
2016200.000200.000
2017180.000230.000
2018260.000270.000
2019240.000320.000
2020375.000375.000
Twee bedrijven met dezelfde CAGR, maar een compleet andere omzetontwikkeling

De compound annual growth rate heeft bij beide organisaties uiteindelijk hetzelfde percentage, maar waar de omzetten bij organisatie B zich – in vijf jaar – stabiel ontwikkelen naar een jaaromzet van € 375.000, zijn de resultaten bij organisatie A zeer schommelend.

Het risico bij organisatie A is dus veel groter. Bij organisatie B wordt het betreffende CAGR-percentage als acceptabel beschouwd, gezien de stabiele ontwikkeling.

Bij organisatie A wordt het betreffende CAGR-percentage echter niet altijd als relevant beschouwd, gezien de enorme fluctuaties binnen dit bedrijf.

Conclusie

De compound annual growth rate is op zich een goede formule om de samengestelde jaarlijkse groei van een investering of onderneming te meten en zo op een snelle manier informatie over financiële ontwikkelingen in te winnen.

Toch geeft deze berekening op zichzelf niet altijd voldoende inzicht in de prestaties van een bedrijf en zouden andere aspecten, als risico en resultaten buiten de gemeten periode, ook meegenomen moeten worden. Evenals de fluctuaties in jaaromzet die niet zichtbaar zijn in de gemeten periode.

De CAGR is ook enigszins te manipuleren: als er uit deze compound annual growth rate over een bepaald aantal jaren een (te) laag percentage komt, kan men er voor kiezen om een matig jaar buiten beschouwing te laten en de compound annual growth rate te berekenen over een betere periode. Het percentage zal dan hoger uitkomen.

Staar je dus niet blind op het percentage dat de CAGR formule voor jou berekent!

You May Also Like
Erfbelasting 2021 1

Erfbelasting 2021

Geld erven in Nederland betekent ook behoorlijk wat erfbelasting, oftewel successierechten betalen. Wil je weten hoe het ervoor…
Wat is een BV? 2

Wat is een BV?

Als startende ondernemer moet je bepalen welke rechtsvorm het beste bij je bedrijf past. De besloten vennootschap (bv)…