Wat is achterwaartse integratie?

Wat is achterwaartse integratie?

Achterwaartse integratie is de bedrijfsstrategie van het kopen of samenvoegen van bedrijven die zich in de toeleveringsketen bevinden. Dit gebeurd om de levering van materialen en kosten in het productieproces te kunnen beheersen.

Achterwaartse integratie is een bekende concurrentiestrategie. Want door meer onderdelen van haar toeleveringsketen te beheersen, kan een organisatie de kosten verlagen en de toegang tot belangrijke materialen garanderen.

Daarnaast kan het tevens op een indirecte manier concurrenten manipuleren door te beïnvloeden hoe zij toegang kunnen verkrijgen tot hun grondstoffen. In sommige gevallen kunnen een aantal bedrijven de handen ineen slaan voor het massaal inkopen van materialen, om zo meer grip op een leverancier te verkrijgen.

Voordelen van achterwaartse integratie

Meer controle

Door achterwaartse integratie toe te passen door leveranciers samen te voegen, kunnen bedrijven hun toeleveringsketen op een efficiënte manier beheersen. Zij zullen zo de productie van grondstoffen tot de levering van het eindproduct controleren. Zo hebben ze meer controle over de kwaliteit van de grondstoffen, plus verzekert dit de onderneming van de levering van materiaal. Het zal er eveneens voor zorgen dat het bedrijf voldoende voorraden heeft wanneer dat nodig is.

Kostenbesparing

Over het algemeen wordt achterwaartse integratie toegepast om kosten te besparen. Een toeleveringsketen bestaat namelijk uit verschillende leveranciers, distributeurs en tussenpersonen. Dankzij achterwaartse integratie kan het bedrijf onderdelen uit de toeleveringsketen verwijderen om zo kosten voor opslag, transport en andere mogelijke kosten te verminderen.

Efficiëntie

Naast het besparen van kosten, zorgt achterwaartse integratie tevens voor een betere efficiëntie in het gehele productieproces. Dankzij een verbeterde efficiëntie kan de onderneming namelijk kosten besparen op teveel ingekocht materiaal wat onnodig verspild kan worden.

Concurrentievoordeel plus creëren toegangsbelemmeringen

Sommige bedrijven passen achterwaartse integratie toe om te voorkomen dat concurrenten toegang krijgen tot belangrijke markten of schaarse producten. Een detailhandelaar kan bijvoorbeeld een productiebedrijf aanschaffen om zo toegang te verkrijgen tot unieke technologie, middelen of patenten die vervolgens uitsluitend voor dit bedrijf beschikbaar zijn.

Differentiatie

Achterwaartse integratie biedt bedrijven toegang tot een groter aantal productiemogelijkheden en distributiebronnen. Indien effectief benut, kan het bedrijf zich via efficiënte marketing hiermee van de concurrentie onderscheiden. Een detailhandelaar kan bijvoorbeeld sneller inspelen op de veranderende behoeften van de klant als hij zelf eigenaar is van het bedrijf dat zijn producten produceert.

Enkele nadelen van achterwaartse integratie

Grote investeringen

Een integratie, fusie of overname van een fabrikant brengt vaak enorme investeringen met zich mee. Het zal een extra last op de balans van het bedrijf zijn, in de vorm van schulden of vermindering van andere geldmiddelen.

Kosten

De kosten worden niet altijd verlaagd bij achterwaartse integratie. Gebrek aan concurrentie van leveranciers kan de efficiëntie namelijk verminderen en op deze wijze zelfs tot hogere kosten leiden.

Kwaliteit

Gebrek aan concurrentie kan eveneens leiden tot minder innovatie en dus ook tot producten van een lagere kwaliteit. Als er geen of minder concurrentie op de markt is, wordt het bedrijf namelijk minder efficiënt plus minder gemotiveerd in termen van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, omdat het al weet dat het alles kan verkopen wat het maar produceert.

Conclusie

Kortom, met achterwaartse integratie controleert een bedrijf zijn toeleveringsketen, verlaagt het zijn kosten en controleert het de grondstoffen, terwijl het de toegang van concurrenten tot deze grondstoffen belemmert.

You May Also Like
Mobiel pinapparaat 3

Mobiel pinapparaat

In Nederland betalen we amper nog contant. Ben jij een kleine zelfstandige? Hoe vaak gebeurt het jou dan…