Wat is SV loon?

Het SV-loon wordt door het UWV gebruikt om de hoogte van jouw dagloon vast te stellen.

Een uitkering wordt gebaseerd op het SV-loon. De betekenis van SV-loon is ‘Sociale Verzekeringsloon’; het loon dus waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend. 

De vaste onderdelen van het loon tellen mee; de eindejaarsuitkering, de 13de maand, het vakantiegeld en eventuele ploegentoeslag. Wat niet meetelt voor het SV-loon zijn de ontslagvergoeding, de pensioenpremie en de onbelaste onkostenvergoedingen.

Sociale verzekeringen

Iedereen die in Nederland woont, mag aanspraak maken op sociale verzekeringen. Onder de sociale verzekeringen vallen volksverzekeringen en werknemersverzekeringen.

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • Algemene Kinderbijslagwet
Werknemersverzekeringen

Onder de werknemersverzekeringen vallen:

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Deze sociale verzekeringen gelden alleen voor werknemers in loondienst, niet voor werkgevers; zij dienen zichzelf te verzekeren.

Hoe wordt een uitkering berekend?

Om een uitkering te berekenen, moeten we eerst weten om welk type uitkering het gaat.

Er zijn verschillende soorten: 

 • Een ziektewet-uitkering wordt berekend over het SV-loon dat iemand verdiende tijdens het dienstverband waarin diegene ziek werd.
 • Een WIA-uitkering wordt berekend over het SV-loon dat iemand verdiende in het jaar voordat deze ziek werd.
 • Een zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt berekend over het SV-loon dat iemand verdiende tijdens het dienstverband waarin het zwangerschaps-en bevallingsverlof is begonnen. 
 • Een adoptie- of pleegzorguitkering wordt berekend over het SV-loon dat iemand verdiende tijdens het dienstverband waarin de uitkering begon.
 • Voor de Wajong-uitkering en vervolguitkering (VVU) gelden afwijkende berekeningen op basis van het minimumloon.

Een werknemer in loondienst met een gedeeltelijke WW-uitkering is verplicht na afloop van iedere maand het SV-loon aan het UWV door te geven met het formulier genaamd ‘Inkomstenopgave’. De WW uitkering wordt berekend aan de hand van het SV-loon dat deze werknemer verdiende in het jaar voordat hij gedeeltelijk werkloos werd.

Dagloon berekenen

Als je jouw dagloon wil berekenen, omdat je misschien een WW uitkering moet aanvragen, kun je op verschillende sites door middel van een berekeningstool dit uitrekenen.  

Het zelf berekenen van jouw dagloon doe je aan de hand van het SV-loon dat je verdiende tijdens het dienstverband waaruit je werkloos werd. Je hebt het SV-loon van 1 jaar nodig en deelt vervolgens jouw totale SV-loon door 261 dagen. Dit is namelijk het gemiddelde aantal uitkeringsdagen in één jaar. 

Voorbeeld

(Jouw SV-loon, bijvoorbeeld) €35.000 / (gemiddelde aantal uitkeringsdagen in één jaar) 261  = €134,09.

Houd er rekening mee dat jouw dagloon nooit hoger kan zijn dan het maximum dagloon in 2020 van €216,90. 

Waar kan ik mijn SV-loon vinden?

Het staat op jouw loonstrook, maar wellicht kan je het niet 1-2-3- vinden omdat er een ander woord voor wordt gebruikt. Kijk naar het bedrag bij ‘Loon loonheffing’ of ‘Loon werknemersverzekeringen’; dat is jouw SV-loon. 

Of kijk onder ‘SVW’ en ‘Loonheffing Tabel’. Onder SVW staat het salaris, met daaronder de fiscale bijtelling ‘auto van de zaak’; deze telt ook mee bij de berekening van jouw SV-loon. Tel deze bedragen bij elkaar op. Dit bedrag staat ook bij ‘Loonheffing Tabel’.

De hoogte van jouw SV-loon

Meestal staat het SV-loon op je loonstrook. Als je het daar niet terug kunt vinden, kun je het ook zelf uitrekenen aan de hand van je bruto jaarsalaris, eindejaarsuitkering, 13e maand plus vakantietoeslag. Tel gewoon al deze bedragen bij elkaar op. De hoogte van jouw SV loon is vaak iets minder dan jouw bruto jaarloon.   

Een voorbeeld: je verdient €25.000 per jaar. Je krijgt een eindejaarsuitkering van €2.000 en een vakantietoeslag van €2.300. Je SV-loon is in dit geval dus € 29.300 (alles bij elkaar opgeteld).

Conclusie

Het SV-loon is vaak iets minder dan jouw bruto loon. Het is terug te vinden op je loonstrook, maar niet altijd onder dezelfde naam. Vaak wordt SV-loon ook als ‘loonheffing’ of ‘loon werknemersverzekeringen’ aangegeven. Het SV-loon is nodig om uitkeringen te kunnen berekenen en het UWV wil bij aanvraag hiervan ten eerste weten wat jouw dagloon was om aan de hand daarvan jouw SV-loon te berekenen.

You May Also Like