Wat zijn SV dagen en waar gebruik je ze voor?

SV staat voor ‘Sociale Verzekeringen’. SV dagen zijn dus ‘sociale verzekeringsdagen’ en kunnen omschreven worden als de werkdagen waarover je salaris krijgt, inclusief de dagen waarover je een uitkering ontvangt in verband met werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of vakantie. Elke gewerkte dag wordt beschouwd als één SV dag, ook al werk je slechts een halve dag of minder. Dit gaat tot een maximum van 5 dagen per week, zelfs al werk je meer dan vijf dagen. 

Indien een werknemer in loondienst een dag onbetaald verlof opneemt, telt deze dag niet mee voor de SV dagen. Maar in het geval van een vakantiedag of ziekte, wordt het loon dus wel doorbetaald.

Hoe bereken ik mijn SV dagen?

Eerst moet het aantal werkbare dagen in een jaar worden berekend. Zo heeft de maand januari in totaal 31 dagen, maar alleen 22 daarvan zijn werkbaar. Februari is de maand met de minste werkbare dagen, namelijk 20.

In Nederland wordt er uitgegaan van 261 werkbare dagen per jaar, en dat betekent dus 21,75 dag per maand. Echter hanteert de belastingdienst 260 werkbare dagen per jaar om de berekening van de premies elk jaar gelijk te houden. Dus ook in een jaar waarin 261 SV dagen zitten, wordt de SV premie (en de ZVW-premie) alsnog over slechts 260 dagen berekend.

Sociale premies en SV dagen

Sociale premies, zoals de bijdrage zorgverzekeringswet, WW, en WAO, betaal je als je in Nederland een inkomen hebt en verzekerd bent voor de volksverzekering. Dit geldt dus voor werknemers die in loondienst zijn. Als ZZP’er heb je de keuze om premies te betalen, maar je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen. Als je het niet doet, houd je natuurlijk meer geld over, maar krijg je geen WAO of WW uitkering als je zonder werk komt te zitten.

Het geld dat door de sociale premies beschikbaar komt, wordt dan gebruikt voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Sociale premies werden jarenlang berekend op basis van de SV dagen, daarom werden SV dagen ook wel eens ‘premiedagen’ genoemd. Tegenwoordig worden de SV dagen niet meer gebruikt om de hoogte van de premieafdracht te bepalen.

Loontijdvakken

Momenteel wordt de hoogte van de afdracht bepaald op basis van loontijdvakken. Vanaf 2006 zijn er vaste bedragen per loontijdvak, onafhankelijk van het werkelijk aantal gewerkte dagen. Een loontijdvak is het tijdvak waarover het loon wordt genoten. Dit kan zijn een dag, een week, vier weken, of een maand. De berekening wordt gebaseerd op het VCR, het ‘voortschrijdend cumulatief rekenen’.

Voortschrijdend cumulatief rekenen houdt in dat er bij het bepalen van een som rekening wordt gehouden met voorliggende maanden. Er wordt dan een bedrag berekend tot en met de huidige periode en vervolgens worden eerder berekende perioden er vanaf getrokken. Dus bij het bepalen van loontijdvakken wordt er gebruik gemaakt van de optelsom van het loon dat vanaf 1 januari is verdiend. Elke maand wordt er vastgelegd met hoeveel het cumulatieve loon voor dat jaar omhoog is gegaan. Dit heet aanwas. Tot een bepaalde aanwas moet er een deel premie worden betaald.

Wil je de verschuldigde premie werknemersverzekeringen van april weten, dan neem je dus de verschuldigde premie over het gecumuleerde loon tot en met april. De al berekende premie tot en met maart wordt hier vervolgens vanaf getrokken.  

Het voordeel van deze methode is dat er achteraf niets meer gecorrigeerd hoeft te worden.

Voorbeeld uitkering bij werkloosheid

Bij de berekening van de werkloosheidsuitkering wordt er uitgegaan van het SV-loon dat werd ontvangen in het jaar voordat de persoon werkloos werd. Dat is logisch, omdat dat het loon is waarover de werknemer belasting en sociale premies heeft afgestaan. Hieruit berekent men vervolgens het dagloon. De eerste twee maanden van de werkloosheid betreft de uitkering 75% per dag van het dagloon, behalve als dit hoger is dan een wettelijk bepaald maximum. De maanden erna is de uitkering 70% van het dagloon. Als het dagloon wederom hoger is dan een wettelijk bepaald maximum, wordt de uitkering op dat maximum (gebaseerd).

Waarom is het belangrijk om je SV-dagen te weten?

Het is tegenwoordig niet meer verplicht om de SV dagen op de loonstrook weer te geven. Ze zijn nog wel terug te vinden op het financieel jaaroverzicht. Ook al worden de SV dagen niet meer gebruikt om de hoogte van de premieafdracht vast te leggen, moet je goed in de gaten blijven houden dat dit correct wordt bijgehouden. Want de SV dagen worden door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) nog wel gehanteerd bij het bepalen van de uitkering tijdens ziekte en van een WW-uitkering.

Conclusie

Wat zijn SV dagen?

SV staat voor ‘Sociale Verzekeringen’. SV dagen zijn dus ‘sociale verzekeringsdagen’ en kunnen omschreven worden als de werkdagen waarover je salaris krijgt, inclusief de dagen waarover je een uitkering ontvangt in verband met werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of vakantie. Elke gewerkte dag wordt beschouwd als één SV dag, ook al werk je slechts een halve dag of minder. Dit gaat tot een maximum van 5 dagen per week, zelfs al werk je meer dan vijf dagen. 

Hoe bereken ik mijn SV dagen?

Eerst moet het aantal werkbare dagen in een jaar worden berekend. Zo heeft de maand januari in totaal 31 dagen, maar alleen 22 daarvan zijn werkbaar. Februari is de maand met de minste werkbare dagen, namelijk 20.
In Nederland wordt er uitgegaan van 261 werkbare dagen per jaar, en dat betekent dus 21,75 dag per maand. Echter hanteert de belastingdienst 260 werkbare dagen per jaar om de berekening van de premies elk jaar gelijk te houden. Dus ook in een jaar waarin 261 SV dagen zitten, wordt de SV premie (en de ZVW-premie) alsnog over slechts 260 dagen berekend.

2 comments
  1. Bedankt voor het delen van dit artikel over SV dagen. Ik ga mij verdiepen in mijn eigen situatie om te kijken hoeveel ik er heb. Ook wist ik niet dat het niet meer verplicht is om deze dagen op een loonstrook te zetten.

  2. Ik ga mijn SV dagen ook berekenen. Mijn collega vertelde mij er laatst over. Het is altijd goed om meer te weten over je rechten met betrekking op loon en doorbetaling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like