Belastingschijven 2021

Wat staat jou komend jaar te wachten?

We willen uiteraard graag weten wat de nieuwe tarieven inkomstenbelasting in 2021 voor ons in petto hebben. Het kabinet zegt aan verbeteringen te werken in het toeslagenstelsel – ze willen blijkbaar een eerlijker stelsel – met meer oog voor de individu. 

De nieuwe schijven en fiscale wijzigingen zijn 15 september – op Prinsjesdag 2020 – bekend gemaakt. We zien in 2021 het 2 schijvenstelsel weer terug, met wat kleine aanpassingen. 

Als je wil weten of je er netto op vooruit gaat, moet je vooral letten op de belastingschijven, heffingskortingen en toeslagen.

Een aantal belastingmaatregelen betreffende de coronacrisis worden trouwens verlengd.

Meer loon voor werk?

Het kabinet wil de verschillen in fiscale behandeling van ondernemers en werknemers verkleinen en werken meer lonend maken. Heffingskortingen worden aangepast en daardoor kunnen er voor ons wel iets minder fiscale voordelen zijn. Vanaf 2020 geldt dit twee schijventarief al, voor de inkomstenbelasting en de loonheffing.

Slechts 2 belastingschijven 

Sommigen zullen minder loonbelasting gaan betalen, want het belastingtarief in de eerste schijf – jaarinkomens tot €68.507 – gaat in 2021 met 0,25% omlaag: van 37,35% naar 37,10%. 

In de 2e schijf – voor jaarinkomens vanaf €68.507 – staat de loonbelasting in 2021 op 49,50%.

Voor AOW gerechtigden 3 belastingschijven 

Voor alle AOW-gerechtigden is er sprake van drie belastingschijven. De schijven zijn geïndexeerd met 1,016; dat is de tabelcorrectiefactor in 2021. 

Ook de eerste schijf – voor jaarinkomens tot €35.129 – voor gepensioneerden daalt van 19,45% naar 19,20%. 

In de 2e schijf – voor jaarinkomens tot €68.507 – staat de loonbelasting op 37,10%, terwijl in de 3e schijf – voor jaarinkomens vanaf €68.507 – de loonbelasting op 49,50% staat.

Andere belangrijke belastingregels

Hieronder zetten we daarnaast de andere nieuwe belastingregels op een rij, die zijn immers ook voor jou van invloed in het komende jaar:

Vrijstelling overdrachtsbelasting 

De overheid wil starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. Dus om het kopen van een eigen woning te stimuleren, is – heel mooi – het volgende bedacht; wie tussen de 18 en 35 jaar is, hoeft bij aankoop van een woning geen overdrachtsbelasting te betalen, dit is slechts eenmalig. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2% terwijl beleggers 8% betalen. 

Kortingen

Het kabinet komt met een aantal – altijd zeer welkome – kortingen:

  • De arbeidskorting 

Deze korting stond op de agenda voor 2022, maar is vervroegd naar 2021. Volgens ons kabinet gaat werken beter belonen, voor zowel werknemers als zelfstandigen. Dat klinkt aantrekkelijk.

  • De heffingskorting

Bijna 1 miljoen mensen gaan vanaf 2021 geen belasting meer betalen in box 3, omdat het heffingsvrij vermogen in box 3 omhoog gaat naar €50.000 of naar €100.000 samen met hun fiscale partner. Goed voor spaarders en kleine beleggers. In het huidige belastingstelsel betaalt iedereen met een vermogen van minstens €30.846 – of €61.692 met fiscaal partner – hier belasting over.

  • De extra verhoging algemene heffingskorting

Er komt in 2021 een extra verhoging van de algemene heffingskorting, dus neemt het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 8.507 toe. Hoe hoger jouw inkomen, hoe minder voordeel.

  • De ouderenkorting 

Deze wordt verhoogd vanaf 2021. Ouderen met een jaarinkomen tot €49.000 hebben hier best wat voordeel van. De korting zal maximaal €1.703 bedragen. 

  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting 

Deze korting wordt ook IACK genoemd. Er komt een verlaging van  €113 per jaar.

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot €68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van. 

Wijziging Autobelastingen

De overheid wil dat we allemaal milieuvriendelijker gaan rijden. De CO2 grenzen worden per 1 januari 2021 stricter en de tarieven in de bpm worden hoger voor personenauto’s. 

De overheid stimuleert ook de ontwikkeling van zonnecelauto’s; bij aanschaf van zo’n auto krijg je korting op de bijtelling over de gehele catalogusprijs. 

Huurverlaging 

Deze verlaging geldt voor huurders met een laag inkomen en met een hoge huur. Zij mogen een eenmalige huurverlaging aanvragen.

(Om)scholing wordt toegankelijker vanaf 2021

Werkgevers kunnen hun werknemers scholing aanbieden en vrijgesteld wordt van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten, bijvoorbeeld als onderdeel van een sociaal plan.

Conclusie

Nederland zou Nederland niet zijn, als er niet weer heel wat zou veranderen het komende jaar. Daarom is het belangrijk niet alleen goed geïnformeerd te zijn over de belastingschijven, maar ook wat alle andere regels betreft up-to-date- te blijven.

Volgens het kabinet gaan we er allemaal in koopkracht op vooruit. Laten we hopen dat het voor ons allemaal zo is!

You May Also Like
Wat is heffingskorting? 4

Wat is heffingskorting?

Iedereen die in Nederland belastingplichtig is, heeft recht op de algemene heffingskorting. Heffingskorting is een korting op jouw…