Belastingvrije voet

Meer belastingvrij verdienen was al mogelijk in 2019, in 2020 en ook in 2021.

Dit komt omdat een aantal heffingskortingen omhoog zijn gegaan en het belastingvrije inkomen zo dus iets stijgt. 

Een tweede baan was in 2019 en 2020 belastingvrij al mogelijk en in 2021 geldt hetzelfde; het is natuurlijk wel afhankelijk van jouw totale inkomen en de af te dragen inkomstenbelasting. 

Hoe werkt belastingvrij verdienen dan?

Als we het hebben over belastingvrij inkomen, dan bedoelen we dat je over jouw inkomen per saldo geen loon- en geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. 

Dat kan echter alleen als jouw jaarinkomen niet te hoog is. In 2021 ligt de grens voor een belastingvrij inkomen op € 8.750 per jaar. Dat is niet erg veel, maar als dit je enige inkomen is, is het toch mooi meegenomen. 

Je hebt bovendien nog recht op zorgtoeslag, huurtoeslag of een eventuele andere fiscale toeslag. Een jaarinkomen van € 8.750 is trouwens ook niet te hoog als je een student bent die studiefinanciering ontvangt. 

Hoe zit het met een tweede baan?

Ons – soms enigszins ingewikkelde – belastingstelsel voor de inkomstenbelasting kent vier elementen die gezamenlijk een belastingvrij inkomen mogelijk maken:

  • De tarieven
  • De belastingschijven
  • De heffingskortingen
  • De aftrekposten

Jouw werkgever is verplicht om loonbelasting en premies in te houden als jij loon verdient in een baan of bijbaan. Je betaalt dus loonbelasting. 

Je hebt wel recht op heffingskortingen als je werkt. Je hebt recht op de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. 

Bij een inkomen tot € 8.750 heb je in 2021 maximaal recht op € 2.839 algemene heffingskorting en een arbeidskorting van 4,581% x arbeidsinkomen. Stel dat je € 8.000 gaat verdienen in 2021, dan is de arbeidskorting € 366,48.

Als je met jouw baan en/of bijbaan het jaarinkomen van € 8.750 overschrijdt in 2021, ga je per saldo toch inkomstenbelasting betalen. 

IB aangifte

Op het moment van de IB – aangifte inkomstenbelasting – bereken je of je genoeg belasting hebt betaald, wellicht moet je geld terug ontvangen van de Belastingdienst, maar het kan ook zo zijn dat je moet bijbetalen. 

Er zijn echter ook nog fiscale aftrekposten die jouw belastbare inkomen kunnen verlagen. De aftrek van hypotheekrente voor jouw eigen huis, maar ook aftrekposten door bijvoorbeeld giften aan een goed doel. Hoe meer aftrekposten er zijn, hoe beter eigenlijk. In 2021 ligt de maximale aftrek helaas met 43% niet meer zo hoog. 

Soms komt het voor dat een partner – de minst verdienende – een aanrechtsubsidie ontvangt via het inkomen van zijn of haar partner en zelf een aantal uren wil gaan werken. Dan zal, over die inkomsten, extra belasting moeten worden betaald (37%). 

Vele partners die graag wat zouden willen bijverdienen, vinden dit een groot minpunt, daarom heeft de regering besloten om de aanrechtsubsidie slechts geleidelijk aan te verlagen. 

Conclusie

Een belastingvrij inkomen is in Nederland mogelijk door de samenhang van de belastingtarieven en fiscale heffingskortingen van de Belastingdienst.

Bijverdienen kan gevolgen hebben voor toeslagen omdat jouw tweede baan ofwel bijverdiensten als extra inkomen wordt gezien. Maar, zolang je beneden de vrijstellingen blijft voor inkomen en vermogen, zal je daar geen last van hebben. 

Als je twijfels hebt over eventuele fiscale consequenties van een (extra) baan of andere fiscale vragen, is het altijd goed om de gevolgen voor jouw persoonlijke situatie eens te laten voorrekenen door een deskundige.

You May Also Like