Hoeveel belasting betaalt een zzp-er?

Iedereen in Nederland moet inkomstenbelasting betalen, dus ontkom jij als zzp’er hier dus ook niet aan. Als zzp’er aangifte doen voor de inkomstenbelasting bij de Belastingdienst werkt net even anders dan voor individuen die in loondienst zijn. Er komt vaak wat meer bij kijken, maar als je het slim invult, dan kan jij hier zeker voordeel uit halen.

Inkomstenbelasting (IB) over jouw bedrijfswinst betalen

Als je een werknemer bent, dan is alles vrij simpel. Je ontvangt jouw salaris netto omdat de loonbelasting al door de werkgever ingehouden is. Het bedrag dat vervolgens op je bankrekening is gestort is dan ook gelijk al jouw besteedbare inkomen.

Als zzp’er wordt jouw inkomen echter bruto door je klant(en) betaald. De Belastingdienst vindt dan ook dat het recht heeft op een deel van dat geld. Je moet er waarschijnlijk allereerst direct al 21% of 9% aan btw van afdragen.

Jij moet daarnaast elk jaar inkomstenbelasting over jouw winst betalen plus er gaat verder ook nog eens een percentage van dit alles naar de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Je moet voor 1 mei aangifte doen van jouw inkomstenbelasting. Een ondernemer betaalt deze belasting enkel over de nettowinst van het bedrijf. Om deze reden is het belangrijk jouw jaarwinst vast te stellen.

Heel simpel gesteld is dit de omzet van jouw bedrijf minus de kosten. Bij het bedrag dat er aan belasting geheven wordt, telt de inkoop, onkosten, afschrijving plus andere aftrekposten dus niet mee. Dat is hoe iedere zzp’er elk jaar weer zijn inkomstenbelasting over de winst betaalt.

Waar betaal ik dan precies belasting over?

De omzet van een zzp’er die over een eenmanszaak beschikt, is vrij eenvoudig uit te rekenen, namelijk:

  1. Als jij diensten levert, dan reken je simpel het aantal declarabele uren maal het uurtarief uit.
  2. Indien je producten levert, dan bereken jij het bedrag waarvoor je de producten verkocht hebt, en trek jij hier in beide gevallen de btw vanaf.

De winst voor belasting

De winst vóór belasting is (zoals reeds vermeld) de omzet minus de bedrijfskosten. Bij het betalen van deze inkomstenbelasting over jouw winst heb jij als ondernemer recht op allerlei extra aftrekposten. Dit is absoluut voor starters het geval.

Veel voorkomende belastingvoordelen zijn hierbij de starters- en ondernemersaftrek plus de mkb-winstaftrek. Verder kan je ook nog aan de Kleineondernemersregeling (KOR) denken en een mogelijke telefoon van de zaak.

Maar voordat jij als zzp’er in aanmerking kan komen voor al deze bovenstaande en wellicht andere bekende aftrekposten voor ondernemers, moet je wel voldoen aan de urencriterium. Je moet hiervoor per jaar minimaal 1.225 uur aan je bedrijf hebben besteed, wat duidelijk uit jouw administratie moet blijken. Er wordt hier volgens de belastingdienst verschil gemaakt tussen directe en indirecte uren.

De starters-  en zelfstandigenaftrek voor 2020

Startende zzp’ers mogen na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel tijdens de eerste vijf jaar van hun onderneming een startersaftrek van hun winst aftrekken. Deze aftrekpost is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en bedraagt momenteel € 2.123.

De Rijksoverheid had besloten de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 stapsgewijs te verlagen. In 2019 bedroeg de zelfstandigenaftrek nog € 7.280. Maar vanaf 2020 zal de zelfstandigenaftrek in acht stappen van € 250 dalen naar uiteindelijk een € 5.000 belastingaftrek in 2028. Voor 2020 bedraagt de aftrek zodoende € 7.030.

De mkb-winstvrijstelling voor startende zzp-ers

De mkb-winstvrijstelling is een wettelijk vastgelegde aftrekpost die op de winst van jouw onderneming van toepassing is. Het enige wat jij hiervoor hoeft te doen is werk verrichten en hier winst mee boeken. Het maakt hierbij niet uit hoeveel uur jij in jouw zaak stopt.

Dankzij deze vrijstelling mag je een percentage van jouw winst aftrekken, welke voor 2020 op 14% is vastgesteld.  Deze aftrek is van toepassing nadat jij jouw winst hebt verminderd met de ondernemersaftrek en jouw mogelijke toevoeging van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR).

Het is hierbij tevens fijn om te weten dat deze vrijstelling direct al onderdeel is van de belastingaangifte, dus dat jij die niet nog eens apart hoeft aan te vragen.

Wat is de kleineondernemersregeling (KOR)

De KOR werd in het leven geroepen om kleine ondernemers, zoals zzp’ers, tegemoet te komen. Indien jij een maximale omzet van € 20.000 per jaar verwacht, dan mag je van de nieuwe KOR regeling gebruik maken. Je hoeft in dat geval geen btw in 2020 af te dragen. Je vermeldt dan ook geen btw meer op jouw facturen, en in sommige gevallen hoef jij zelfs geeneens meer aangifte van de omzetbelasting te doen!

En hoe zit het met de inkomstenbelasting zelf voor zzp’ers?

Als zzp’er betaal je inkomstenbelasting over al jouw gemaakte winst. Als de Belastingdienst jou als ondernemer heeft aangemerkt, dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten inkomstenboxen:

Box 1 – Het belastbaar inkomen uit werk en woning. De winst uit jouw onderneming maakt deel uit van deze box.

Box 2 – Het belastbaar inkomen uit een aanmerkelijk belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkomsten uit aandelen.

Box 3 – Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Dit is jouw vermogen, zoals geld op jouw spaarrekening of bijvoorbeeld een tweede huis waar jij in belegd hebt.

Jouw belastbare gemaakte winst bereken je vervolgens door alle inkomsten van jouw bedrijf uit de boxen bij elkaar op te tellen en hierna alle gemaakte kosten voor je bedrijf er van af te trekken. Het bedrag dat jij nu overhoudt is de winst uit jouw eigen onderneming. Als zzp’er mag je van deze winst nog een aantal fiscale aftrekposten aftrekken, zoals de posten die hierboven al behandeld zijn.

De belastingtarieven voor 2020

Vanaf 2020 bestaan er in Nederland nog maar twee belastingtarieven, wat ook wel het tweeschijvenstelsel genoemd wordt. Deze tarieven gelden voor alle Nederlanders, of je nu in loondienst bent of een zzp’er/ondernemer bent.

Het lage tarief bedraagt 37,35% t/m 68.508 euro, en het hoge tarief 49,5% vanaf 68.508 euro.

De aangifte hiervan kan jij tussen 1 maart en 1 juni van het opvolgende jaar doen.

Hoeveel voor de inkomstenbelasting apart zetten?

Het is als zzp’er soms heel lastig in te schatten hoeveel je voor de inkomstenbelasting apart zou moeten houden. Zeker als jij een startende ondernemer bent. Veel startende zzp’ers houden om deze reden de volgende bedragen aan:

  1. Bij een inkomen tot € 50.000 (de omzet minus kosten). Reserveer ongeveer 25 tot 30% van jouw omzet voor bedrijfskosten, eventuele noodgevallen of mogelijk tegenvallende perioden en te betalen belastingen.
  2. Bij een inkomen tussen € 50.000 tot € 100.000 (de omzet minus kosten). Reserveer in dit geval rond de 50% van jouw omzet voor de bij A genoemde posten, want jij komt met deze omzet waarschijnlijk in de hoogste belastingschijf terecht.

Je kunt uiteraard ook voor een voorlopige aanslag kiezen. Je betaalt als zzp’er dan elke maand de hoeveelheid inkomstenbelasting over wat jij zelf denkt dat jouw inkomen dat jaar zal bedragen.

Zo betaal je jouw inkomstenbelasting simpel in termijnen en voorkom je een grote belastingaanslag in het volgende jaar. Er zal dan enkel een (kleine) correctie plaatsvinden op het feitelijk inkomen ten opzichte van het geschatte inkomen in jouw voorlopige aangifte.

You May Also Like