Kort vreemd vermogen (KVV)

Kort vreemd vermogen is in het kort een betalingsverplichting dat wordt aangegaan om een tijdelijke zakelijke kapitaalbehoefte te ondersteunen. Aangezien het een soort krediet betreft, gaat het in de meeste gevallen om een geleend kapitaalbedrag plus rente die op een bepaalde vervaldag betaald moet worden, meestal binnen een jaar na het verkrijgen van het krediet.

Onder kort vreemd vermogen valt echter ook elk ander type schuld dat binnen een jaar aan een bepaalde onderneming, de overheid of andere instantie terugbetaald moet worden. Een kortlopend krediet kan een enorme uitkomst bieden als jij tijdelijk even met een klein cashflow probleem zit.

Perfect voor in noodsituaties

In tegenstelling tot een traditionele banklening, die doorgaans over meerdere jaren wordt uitgesmeerd, heeft kort vreemd vermogen veelal de intentie om al binnen enkele maanden terug betaald te worden.

Ze kunnen prima worden gebruikt voor allerlei noodsituaties, zoals een reparatie aan de zakelijke auto of een defecte laptop. Er zijn verschillende soorten kortlopende leningen op de financiële markt, maar in de meeste gevallen zijn de belangrijkste stappen om kort vreemd vermogen te verkrijgen hetzelfde:

  • Je spreekt een bedrag af dat jijzelf of jouw bedrijf veroorloven kan om te lenen via de door jou uitgekozen geldschieter. Dit is inclusief de rente, dus het totale bedrag dat jij naar verwachting zal terugbetalen.
  • Je spreekt een termijn af om het krediet volledig terug te betalen, of het nu gaat om één betaling of meerdere.
  • Je vertelt de kredietverstrekker wat voor jou de beste datum is om af te lossen.
  • De kredietverstrekker voert meestal een kredietcontrole uit om jouw financiële geschiedenis te beoordelen.
  • Indien jouw aanvraag succesvol is, ontvang je jouw (bedrijfs-) lening.
  • Je begint met aflossen op de afgesproken datum totdat de lening volledig afgelost is.

Leen enkel wat er veroorloofd kan worden

Wat voor soort krediet jij voor op korte termijn ook besluit te nemen, er wordt natuurlijk altijd aangeraden enkel dat bedrag te lenen wat jij of je bedrijf veroorloven kan. Dit is om ervoor te zorgen dat jij geen betalingen misloopt, aangezien dat tot hoge betalingskosten kan leiden.

Mocht jij je desondanks toch nog in een situatie bevinden waarin jij moeite hebt om een ​​terugbetaling te doen, neem dan altijd contact op met jouw geldschieter om te proberen een geschikte regeling te treffen.

Wat voor soorten kort vreemd vermogen bestaan er?

Bankkrediet

Een zeer veel voorkomende vorm van kort vreemd vermogen is het bankkrediet, en dan met name de rekening courant. Dit heet in de volksmond ook wel ‘rood staan’.

Leverancierskrediet

Leverancierskrediet vind je onder crediteuren op de balans in de boekhouding. Ook dit is kort vreemd vermogen, omdat de rekening nog op korte termijn betaald moet worden.

Op afbetaling kopen

Op afbetaling kopen houdt in dat een onderneming een kortlopende lening bij een andere onderneming afsluit, maar dan wel direct de eigenaar van het desbetreffende product is dat er aangeschaft wordt. Financial lease is hiervan een veel voorkomende vorm.

Afnemerskrediet

Afnemerskrediet betekent dat een onderneming zichzelf door de klant vooruit laat betalen. Een klant heeft al een bestelling geplaatst plus betaald, maar deze bestelling is nog niet door de onderneming uitgeleverd.

Huurkoop

Huurkoop lijkt wel een beetje op afnemerskrediet, maar bij huurkoop is de afnemer pas de werkelijke eigenaar als de laatste betaling binnen is. Een veel voorkomende vorm van huurkoop wordt ook wel operational lease genoemd.

Verschuldigde belastingen

Iedere onderneming is belastingplichtig. Denk bijvoorbeeld aan de omzetbelasting die ieder kwartaal weer over de behaalde omzet betaald moet worden. Zodra een onderneming zijn belastingaangifte de deur uit doet, en op basis hiervan een aanslag heeft ontvangen, dat creëert dit eveneens kort vreemd vermogen. Er ontstaat op dat moment namelijk een kortlopende schuld bij de belastingdienst.

Wat zijn de voordelen van kort vreemd vermogen?

Snellere aanvraag

Aangezien kort vreemd vermogen een maximale looptijd van één jaar heeft, zou het kredietbedrag veel lager zijn dan het bedrag bij bijvoorbeeld een langlopende lening. Hierdoor is het aanvraagproces veel minder streng en veel sneller.

Vlotte toegang tot kapitaal

In verbintenis met het bovenstaande, kan kort vreemd vermogen bij een kort aanvraagproces veel sneller een vrijgave van kapitaalmiddelen verstrekken dan zijn tegenhanger op lange termijn. Het krediet of de regeling wordt vrijwel onmiddellijk vrijgegeven, dus kan jij dit geld snel gebruiken om de benodigde kosten te betalen, of het nu gaat om leveranciers of andere knelpunten.

Minder beperkingen

De goedkeuringstijd is niet alleen sneller, maar bij kort vreemd vermogen zou het papierwerk dat jij moet moet aanleveren ook veel minder moeten zijn, dan wanneer je een krediet voor op lange termijn aanvraagt. Dit komt omdat jij niet om een ongelooflijk groot bedrag vraagt, wat bij de kredietverstrekker op minder risico neerkomt.

Wat zijn de nadelen van kort vreemd vermogen?

Hogere kosten

Aangezien kort vreemd vermogen een snelle en efficiënte toegang tot kapitaal biedt, zijn de rentetarieven mogelijk hoger. Bij het nemen van zo’n (zakelijke) beslissing is het dus van belang om jouw situatie goed in te schatten, of dit inderdaad voor jouw de juiste keus is.

Kan een cyclus van herhaaldelijk lenen veroorzaken

Omdat het aanvraagproces snel is en jij het krediet bijna onmiddellijk ontvangt, is korte termijn krediet een snelle oplossing die misschien nét even wat te gemakkelijk is als jij hieraan went, aangezien jij zo in een cirkel van herhaaldelijk lenen terecht kan komen.

Op lange termijn onhoudbaar

Van kort vreemd vermogen afhankelijk worden is slecht voor het bedrijfsleven omdat dit op lange termijn niet houdbaar is. Het doel van elk bedrijf is namelijk winst maken. Als jij regelmatig kredieten afsluit omdat je inkomsten jouw uitgaven niet kunnen dekken, dan maak jij dus geen winst.

Kortlopend krediet mag daarom enkel gebruikt worden om te helpen bij kleine, meer directe cashflowproblemen, en mag dus niet worden beschouwd als een ondersteuning bij grotere plus langlopende schuldenkwesties.

You May Also Like
Rittenadministratie 1

Rittenadministratie

Wil je echt geen bijtelling betalen voor jouw zakelijke auto? Dan mag je niet meer dan 500 privékilometers…
Wat is SV loon? 2

Wat is SV loon?

Het SV-loon wordt door het UWV gebruikt om de hoogte van jouw dagloon vast te stellen. Een uitkering…
Factuur voorbeeld 4

Factuur voorbeeld

Als je net begint met je bedrijfje, kan het maken van facturen misschien lastig lijken. Maar als je…