Ondernemingsvermogen en de waarde van jouw bedrijf

Elk bedrijf, klein of groot, heeft een eigenaar. Al die bedrijfseigenaren zouden ondernemingsvermogen moeten hebben. Maar wat is ondernemingsvermogen nu precies en wat betekent dit voor jouw bedrijf en de Belastingdienst?

Wat is ondernemingsvermogen?

In de zakenwereld verwijst het ondernemingsvermogen naar de eigendomswaarde van een bedrijf. Dit ondernemingsvermogen kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de totale waarde van een bedrijf vast te stellen of een enkel aandeel die door een bedrijf is uitgegeven. Ook kun je de voorraad bepalen die eigendom van het bedrijf is, of iets anders dat waarde heeft.

Voor de eigenaren van kleine bedrijven, of zzp’er, is de definitie van het ondernemingsvermogen vrij eenvoudig: Het is het verschil tussen wat jouw bedrijf waard is (al jouw bezittingen) minus wat jij verschuldigd bent (jouw schulden en verplichtingen).

Ondernemingsvermogen = activa – verplichtingen

Met andere woorden: het eigen vermogen dat een bedrijf heeft, wat ook wel het eigen kapitaal van een bedrijf genoemd wordt, is hoeveel vermogen van jouw bedrijf werkelijk van jezelf is wanneer jij het zou verkopen. 

De basis voor het ondernemingsvermogen

Veel eigenaren van kleine bedrijven investeren hun persoonlijke spaargeld om hun startups te financieren. De eerste investeringen die jij of anderen in jouw bedrijf stoppen, helpen bij het leggen van de basis voor het ondernemingsvermogen van jouw bedrijf.

Die investeringen van activa zijn items van waarde, zoals eigendommen, inventaris, handelsmerken of patenten. Activa kunnen materieel of immaterieel zijn. Materiële activa zijn fysieke, tastbare dingen, zoals een gebouw. Immateriële activa zijn ontastbaar zoals auteursrechten, websites of goodwill.

Verplichtingen zijn alle geldbedragen die jouw bedrijf verschuldigd is aan andere bedrijven, organisaties, werknemers, verkopers of agentschappen. In de meeste gevallen zijn deze schulden onderdeel van jouw reguliere bedrijfsvoering.

Hoe meer verplichtingen jij aangaat, hoe lager jouw ondernemingsvermogen zal zijn. Extra activa zal jouw ondernemingsvermogen juist doen toenemen. 

Is het totale ondernemingsvermogen van jouw bedrijf een positief getal, dan heb je meer activa dan passiva en dat betekent dat je bedrijf aan waarde wint. Wanneer het ondernemingsvermogen een negatief getal is, verliest jouw bedrijf waarde.

De groei van je bedrijf

Als jouw bedrijf een sterk fundament heeft en zijn groei niet met schulden financiert, dan zou het ondernemingsvermogen met de tijd moeten toenemen. Inzicht in het ondernemingsvermogen en het kunnen volgen van de groei ervan is dan ook cruciaal om de financiële gezondheid van een bedrijf op de lange termijn te begrijpen.

Het staat allemaal op de bedrijfsbalans

Op de balans van een bedrijf wordt het totale ondernemingsvermogen vertegenwoordigd door de som van (allerlei mogelijke) aandelen, gestort kapitaal en ingehouden winsten. Dit totale ondernemingsvermogen vertegenwoordigt de gehele waarde van een bedrijf, gedeeld door alle eigenaren ervan.

De belangrijkste aandachtspunten zijn de volgende:

  • Ondernemingsvermogen is de waarde die een eigenaar zou kunnen ontvangen als vergoeding voor het verkopen van het bedrijf dat hij of zij bezit.
  • Ondernemingsvermogen kan gebruikt worden om de waarde van een bedrijf, een aandeel of iets anders te berekenen dat bedrijfswaarde en een duidelijk eigendom heeft.
  • Het ondernemingsvermogen houdt rekening met schulden en andere verplichtingen, en het kan negatief zijn als de schuld die aan iets is gekoppeld  groter is dan de waarde van het bedrijf.
  • Bij ondernemingsvermogen kan er ook rekening gehouden worden met immateriële activa, zoals een reputatie of merkidentiteit.

De Belastingdienst en het fiscale ondernemingsvermogen

Voor de Belastingdienst moet een zzp’er, of een ander type (kleine) ondernemer, precies weten wat het  ondernemingsvermogen van zijn of haar bedrijf is om hiervan een correcte inkomstenbelasting aangifte te kunnen doen.

Hierboven werd reeds aangegeven dat dit allemaal op de balans van jouw onderneming terug te vinden is.

Door aan het begin van het fiscale jaar en aan het eind ervan jouw eigen vermogen (het fiscale ondernemingsvermogen) bij de Belastingdienst op te geven, bepaalt deze hiermee jouw uiteindelijke winst over dat boekjaar.

De Belastingdienst doet dit via een ‘vermogensvergelijking’ de berekening. Over de fiscale winst die hieruit berekend wordt, moet jij vervolgens inkomstenbelasting betalen.

Het is als laatste nog wel nuttig voor de kleine ondernemers en zzp’ers om te weten dat dit ondernemingsvermogen niet (altijd) gelijk is aan jouw privévermogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een NV of BV. Echter wanneer jij een eenmanszaak hebt opgestart, bestaat er geen scheiding tussen het ondernemersvermogen en je privévermogen.

You May Also Like