Omloopsnelheid / omzetsnelheid

Omzetsnelheid: voordat we je willen uitleggen waarom dit een belangrijk begrip is voor bedrijven, leggen we je graag eerst uit wat deze term überhaupt betekent. Omzetsnelheid, ook omloopsnelheid genoemd, is het aantal keer dat de gemiddelde voorraad in een bepaalde periode wordt verkocht. Omzetsnelheid en voorraad gaan vaak samen, omdat omzetsnelheid bijna altijd wordt toegepast op de voorraad.

De omzetsnelheid kan daarnaast berekend worden over debiteuren en crediteuren of over het totaal vermogen. 

Waarom de omzetsnelheid uitrekenen?

Welnu, op deze manier krijg je namelijk meer zicht op hoe jouw voorraad zich ‘beweegt’, welk product lang blijft staan en welk product meteen weg is. 

Winkels zijn er bij gebaat om producten met hoge omzetsnelheid in het zicht te plaatsen.

Ook een supermarkt heeft graag artikelen met hoge omzetsnelheid om hun bedrijfsruimte optimaal te benutten.

Omzetduur berekenen

De tijd tussen het ontstaan van de voorraad (of debiteuren, crediteuren) en het beëindigen van de voorraad, schuld of vordering heet omzetduur, soms wordt het ook omlooptijd genoemd. 

De omzetduur geeft men weer in dagen. Ligt de voorraad gemiddeld 30 dagen in het magazijn, dan is de omzetduur 30 dagen. Er is een formule voor om dit te berekenen:

Omzetduur = (1 / omloopsnelheid) x 365.

Omzetsnelheid berekenen

De omzet is enorm belangrijk voor het efficiënt omgaan met jouw vermogen. Bij een hoge omzetsnelheid wordt het vermogen veel efficiënter gebruikt dan bij een lage snelheid. Als je een lage omzetsnelheid hebt, betekent dit dat je veel vermogen in de voorraad hebt zitten. Dit geld kan natuurlijk beter gebruikt worden om te investeren in nieuwe projecten, waar meer rendement uit gehaald kan worden. Met een hoge omloopsnelheid heb je dus meer vermogen beschikbaar, wat de rentabiliteit van het vermogen verhoogt.

De omzetsnelheid berekenen kan op verschillende manieren:

  • Omzet in verkoopprijzen delen door de gemiddelde voorraad in verkoopprijzen
  • Omzet tegen inkoopprijzen delen door gemiddelde voorraad tegen inkoopprijzen
  • Omzet in stuks delen door gemiddelde voorraad in stuks

Je kunt de berekening over een bepaalde periode maken, maar vaak kiest men ervoor het over een jaar te berekenen. De omzet en de gemiddelde voorraad die gebruikt wordt bij de berekening moeten natuurlijk wel betrekking hebben op dezelfde periode.

Omzetsnelheid berekenen voorbeeld 1

Indien je een omzet per jaar hebt van €100.000 en de verkoopprijs van de voorraad is €200.000, dan kun je theoretisch, bij gelijkblijvende marktomstandigheden en zonder in te kopen, nog een jaar verkopen uit de voorraad (in verkoopprijzen).

€100.000 / €200.000 = 0,5 is de omloopsnelheid in dit geval.

Als je de volledige voorraad van € 200.000 binnen een jaar verkoopt , heb je een omzetsnelheid van 1.

Omzetsnelheid berekenen voorbeeld 2

Een schoenenwinkel met een omzet van €400.000 en met een gemiddelde jaarvoorraad van €200.000 inkoop (van de verkoopprijs) heeft een omzetsnelheid van 2. 

€ 400.000 / € 200.000 = 2.

Let op, omzet is geen winst! De schoenenwinkel moet vaste kosten betalen zoals huur, energie en salarissen, plus de inkoop van schoenen. De winkel zal met de omzet eerst zijn vaste kosten moeten dekken en zijn inkoop moeten betalen, wil het winst maken.

Conclusie

Het uitrekenen van omzetsnelheid is voor de detailhandel, bedrijven en online winkels van groot belang. Ze kunnen daarmee hun efficiëntie en winst vergroten.

You May Also Like
Wat is een BV? 1

Wat is een BV?

Als startende ondernemer moet je bepalen welke rechtsvorm het beste bij je bedrijf past. De besloten vennootschap (bv)…