Erfbelasting 2021

Geld erven in Nederland betekent ook behoorlijk wat erfbelasting, oftewel successierechten betalen. Wil je weten hoe het ervoor staat in 2021?

Voor erfbelasting in 2021 bestaan slechts bepaalde vrijstellingen, vooral voor een partner is de belastingvrijstelling gunstig. 

Bij een grotere erfenis of een erfenis van een broer, zus, oom of alleenstaande, kan de erfbelasting 2021 echt hoog oplopen.

In het geval dat jij en je partner allebei geld erven, dan worden jullie voor de berekening van de erfbelasting meestal als 1 persoon gezien.

Vrijstellingen

Is de waarde van de erfenis lager dan of gelijk aan je vrijstelling? Dan betaal je geen erfbelasting.

Is de waarde van de erfenis echter hoger dan je vrijstelling? Dan zal je erfbelasting moeten betalen over het bedrag dat boven jouw vrijstelling uitkomt. 

Het belastingtarief hangt weer af van de waarde van je erfenis en jouw relatie met de overledene. Een partner heeft altijd de grootste vrijstelling. 

Hieronder zie je hoe hoog de vrijstellingen zijn:

  • Echtgeno(o)t(e) of partner € 671.910
  • Verstandelijk of lichamelijk beperkt kind € 63.836
  • Ouder en ouders € 50.397
  • Kind, kinderen, kleinkind, kleinkinderen € 21.282
  • Overige erfgenaam € 2.244

Voor kinderen met een beperking geldt dat je recht op de hogere vrijstelling hebt, als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je werd voor 50% of meer door de overledene onderhouden.
  • Je bent door de beperking niet in staat om met werk de helft te verdienen van wat gezonde personen van dezelfde leeftijd kunnen verdienen.

Er is overigens geen aparte vrijstelling van successierechten voor mantelzorgers. 

Successierechten betalen

Met het laten opmaken van een testament, kan je bepalen wie wat krijgt en op deze manier kan je de successierechten behoorlijk wat temperen.

De vrijstelling van een langstlevende partner is vele, vele malen groter dan dat van een kind. Meer nalaten aan jouw partner is fiscaal gezien echt de meest voordelige keuze. 

In 2010 is er een grote wijziging van de successiewet geweest en sindsdien zijn de vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting niet alleen aangepast, maar ook eenvoudiger geworden. 

Een goed punt van deze aanpassing is dat de achterblijvende langstlevende partner nu een vrij grote vrijstelling heeft. De kinderen erven wel, maar kunnen hun erfdeel niet opeisen zolang de langstlevende zelf nog in leven is. 

Tarieven erfbelasting 2021

Als de erfenis hoger is dan de vrijstelling, betaalt de erfgenaam belasting over het belaste deel van de erfenis. De hoogte van het belastingtarief is afhankelijk van jouw relatie met de overledene en natuurlijk ook afhankelijk van de grootte van de erfenis.

Successierechten:

Belaste deel Partner/kind Kleinkind/anderen in de bloedlijn   Overig

€ 0 – € 128.751 10% 18% 30%

€ 128.751 en meer 20% 36%   40%

Hieronder zie je een paar voorbeelden: 

Als een partner 100k erft, betaalt deze er geen belasting over, want er geldt een vrijstelling van € 671.910.

Als een kind 100k erft van zijn ouder in 2021, is daarvan € 78.718 euro met 10% belast (want € 21.282 is vrijgesteld van belasting) en dus betaalt hij € 7.872 euro aan successierechten.

Als een kleinkind 100k erft in 2021, is daarvan € 78.718 euro met 18% belast (want € 21.282 is vrijgesteld van belasting) en dus betaalt hij € 14.169,24 euro aan successierechten.

Voorkomen betalen erfbelasting 2021 

Als de erflater niet wil dat er teveel belasting over zijn erfenis wordt betaald, zou hij ervoor moeten zorg dragen dat zijn erfenis niet te groot wordt. Dit kan voorkomen worden door tijdens het leven schenkingen te doen. 

Door te schenken, kan je ieder jaar gebruik maken van de schenkingsvrijstellingen die voor dat jaar gelden. Op deze manier gaat er veel minder geld naar de Belastingdienst en dat is voor iedereen natuurlijk fijn.

Als jouw kinderen jonger dan 40 jaar zijn, dan kan de vrijstelling bij een schenking in 2021 eenmalig oplopen tot ruim boven ruim € 100.000 euro. 

Als je als kind gebruik kan maken van de verhoogde vrijstelling eigen woning, is 2021 een prima jaar, want de vrijstelling bedraagt € 105.302. De schenker mag de schenking eventueel spreiden (2020 tot en met 2023).

Natuurlijk zijn er weer de nodige voorwaarden…. We zijn immers nooit vrij om zelf te beslissen over ons geld – waar al lang een keer belasting over betaald is toch? 

De voorwaarden zijn dat: 

  • De ontvanger of partner jonger is dan 40 jaar.
  • De schenking in 2021, 2022 of 2023 wordt besteed aan de eigen woning: aankoop van een eigen woning of de verbetering ervan. Je ‘mag’ er zelfs ook een extra aflossing mee doen, op je hypotheek.

Mantelzorgers

Een mantelzorger kan een partner zijn, maar als dat niet het geval is, is er in 2021 geen Mantelzorgcompliment. Het Mantelzorgcompliment is er om mantelzorgers een blijk van waardering te tonen. Dit wordt soms door zorgvragers aangevraagd, het aanvragen kan bij de gemeente.

Iedereen kan wel een testament laten opstellen en hierin eventueel iets nalaten aan een mantelzorger. 

Conclusie

Wellicht zijn de erfbelasting regels je nu wat duidelijker geworden. Je kan dus goede beslissingen maken, als je het idee hebt om een testament op te stellen. 

Het kan ook zo zijn dat je bij nader inzien liever bij leven je kinderen en/of kleinkinderen een bedrag wil schenken.

Denk eerst zelf goed na over alle opties en belastingregels, maar het is altijd goed om je door een notaris verder te laten adviseren.

You May Also Like