Wat is een stichting derdengelden?

Heb jij onlangs een online aankoop gedaan, met een automatische incasso betaald, of online een schenking aan iemand gedaan en staat er vervolgens een ‘stichting derdengelden’ plus naam van de ontvanger op jouw bankafschrift vermeld?

Welnu, wanneer er in dit geval een online betaling op de rekening van een bepaald bedrijf wordt gedaan, wordt dit geld eerst op een bankrekening van de stichting derdengelden geplaatst. Jouw geld wordt dan enkel door deze stichting in bewaring gehouden en wordt dus niet voor investeringen of andere doeleinden gebruikt.

Een tussenpersoon voor betalingen

De stichting derdengelden treedt op dat moment slechts als een tussenpersoon voor betalingen op. De naam doet een klein beetje vermoeden dat er slechts één stichting derdengelden is, maar dat is absoluut niet het geval.

De meeste advocaten, notarissen en deurwaarders beschikken bijvoorbeeld over een aparte derdengelden bankrekening voor het afhandelen van gelden van cliënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overdracht van onroerend goed.

De koper stort in dit geval de benodigde gelden op de speciale cliëntenrekening van de notaris. Zodra alle formaliteiten vervuld zijn, worden de gelden via die rekening aan de verkoper doorbetaald. Het is in wezen een eenvoudige vorm van escrow of borgstelling, want de notaris mag zelf niet als een bank fungeren.

De gelden van cliënten beheren

Het gebruik van stichting derdengelden geeft zodoende aan dat het bedrijf of de organisatie in kwestie van een stichting gebruik maakt om de gelden van cliënten te beheren. Die rekening staat daarbij compleet los van hun bedrijf of organisatie. Deze rekening voor de stichting derdengelden wordt ook wel de derdengeldenrekening of kwaliteitsrekening genoemd.

Gerechtsdeurwaarders en notarissen zijn in Nederland altijd wettelijk verplicht om over zo’n derdenrekening te beschikken. Daarnaast worden alle advocaten in ons land door de wet verplicht om de ontvangst plus uitkering van derdengelden via hun eigen stichting derdengelden te laten lopen.

Extra bescherming van transacties

Een derdenrekening zorgt voor een extra bescherming van alle transacties die hierop plaatsvinden, aangezien er bij mogelijke claims van derden via een incassobureau nooit beslag op de derdenrekening gelegd kan worden.

Verder mogen de gelden die op deze derdenrekening bewaard worden niet in een mogelijk faillissement van de houder van de derdenrekening meegenomen worden. Op deze wijze wordt er te allen tijde gewaarborgd dat deze derdengelden immer aan de begunstigde toekomen. Het geld zal zo dus nooit voor iets anders gebruikt worden.

Een vergunning van de DNB

Als een notaris, advocaat of deurwaarder, en iedere andere entiteit die van de Autoriteit Financiële Markten toestemming krijgt, een officiële stichting derdengelden met een zogenaamde kwaliteitsrekening wenst op te zetten, dan dient deze een vergunning of een vrijstelling van de vergunningplicht te hebben welke door De Nederlandsche Bank (DNB) verstrekt wordt.

Pas wanneer er een vergunning van de DNB ontvangen is, kan de notaris een stichting derdengelden oprichten. Meer informatie over deze vergunningplicht is hier te lezen.

Hoe een stichting derdengeld op te richten

Vrijwel alle keuzes zijn reeds van te voren bepaald als je met behulp van een notaris een stichting op wenst te richten die al het beheer plus de incasso doet van het geld dat jij graag wilt afzonderen. De stichting zou hiervoor tenminste drie (onafhankelijke) bestuursleden nodig hebben en de stichting mag daarnaast geen onroerend goed aanschaffen en geen leningen aangaan of deze verstrekken.

De stichting mag met andere woorden geen enkele risico’s nemen en absoluut geen financiële banden met de organisatie aangaan waarvoor deze het geld beheert.

Verder moet ieder advocatenkantoor dat met geld van derden werkt verplicht van een stichting derdengelden gebruik maken. Hiervoor heeft de Orde van Advocaten zelfs specifieke modelstatuten gecreëerd. Veel keuzes zijn hierbij reeds door de Orde voorgeschreven, dus is er naast de wettelijk verplichte notaris weinig onderzoek meer voor nodig om het in orde te maken.

De notaris zal daarna alle gegevens checken die er opgegeven zijn. Van de bestuursleden wordt gecontroleerd of deze niet in het faillissementsregister voorkomen, of mogelijk op een lijst van bekende terroristen.

Als de stichting eenmaal opgericht is, dan schrijft de notaris deze in bij de Kamer van Koophandel. De notaris voegt de stichting derdengelden om precies te zijn toe aan het Handelsregister en het UBO-register.

De stichting derdengelden en de belastingdienst

Iedere stichting derdengelden is onderworpen aan belasting indien deze door een onderneming wordt gerund. De specifieke activiteiten van deze stichting zijn dan dus doorslaggevend voor de beoordeling van de belastingplicht. Een stichting derdengelden onderneemt niet wanneer deze stichting conform haar doelstelling geen winstdoelstelling heeft en zodoende feitelijk alsook geen winst behaalt.

De meeste stichtingen derdengelden maken daarentegen wel degelijk winst. Het gaat hier voornamelijk om de rentevergoeding. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse online payment providers zoals Adyen, Icepay, Mollie, Buckaroo en Multisafepay die behoorlijk wat derdengelden ontvangen. Er staan op die rekeningen vaak miljarden euro’s geparkeerd, en al dit geld levert die bedrijven zeker een behoorlijke rentevergoeding op.

Overigens kan iedere stichting, ongeacht haar activiteiten, van een algemene vrijstelling van de vennootschapsbelasting gebruik maken. Dit kan echter alleen indien de fiscale winst over een jaar niet meer dan €15.000 bedraagt. Dit is een algemene vrijstelling die voor iedere stichting geldt!

You May Also Like
Factuur voorbeeld 2

Factuur voorbeeld

Als je net begint met je bedrijfje, kan het maken van facturen misschien lastig lijken. Maar als je…
Mobiel pinapparaat 3

Mobiel pinapparaat

In Nederland betalen we amper nog contant. Ben jij een kleine zelfstandige? Hoe vaak gebeurt het jou dan…