Een agiostorting, agioreserve en agio terugbetaling

Alle aandelen van een BV of NV zijn tezamen het kapitaal van een bedrijf en hebben hun eigen nominale waarde. Deze waarde staat vermeld in de statuten van de desbetreffende vennootschap.

De nominale waarde van een aandeel is de waarde die op het aandeelbewijs wordt afgedrukt. De nominale waarde van een aandeel kan één euro betreffen, maar dit betekent niet automatisch dat dit aandeel ook daadwerkelijk één euro waard is.

Wat is agio?

Als het bedrijf in het verleden namelijk goede financiële prestaties geleverd heeft, dan kan het zijn dat de aandelen van dit bedrijf tegen een hogere prijs verkocht worden dan de nominale waarde van de aandelen. Dit verschil tussen de verkoopprijs en de nominale waarde van een aandeel wordt agio genoemd.

Het is hierbij belangrijk om op te merken dat er enkel over agio wordt gesproken wanneer het bedrijf zelf besluit de aandelen te verkopen. De investeerder koopt de aandelen dus rechtstreeks van het bedrijf. Er is geen sprake van een agiostorting wanneer een belegger besluit zelf zijn of haar aandelen te verkopen tegen een prijs die hoger is dan de nominale waarde.

Agio is een onbeschikbare reserve. Het bedrijf kan het alleen voor de doeleinden gebruiken die in de statuten van dat bedrijf gedefinieerd zijn. Bedrijven mogen de agio doorgaans niet gebruiken voor de uitkering van agio dividenden aan de aandeelhouders of om mogelijke exploitatieverliezen te verrekenen.

Wat is een agiostorting?

Boekhoudkundig gezien is een agiostorting de waarde van de aandelen van een bedrijf boven de waarde waartegen ze zijn uitgegeven. Dit kan gelden voor zowel gewone als preferente aandelen. Een agiostorting kan direct bij uitgifte van de bedrijfsaandelen plaatsvinden of in een later stadium nadat de aandelen al uitgegeven zijn.

Het bedrag van de agiostorting vormt daarbij een zogenaamde agioreserve. Dit bedrag aan agio wordt in de balans als onderdeel van het eigen vermogen gepresenteerd. Het wordt weergegeven onder het bedrag van het geplaatste aandelenkapitaal.

Spaargeld als agio

Een bedrijf kan zijn aandelen voor één euro per stuk uitgeven. Maar beleggers zijn mogelijk bereid om twee euro per aandeel te betalen om zo extra in het bedrijf te investeren. Zo’n agiostorting kan soms interessant zijn, zeker wanneer de aandeelhouders graag geld in de onderneming willen pompen, of hun vermogen zakelijk wensen te houden.

Het kan voor een aandeelhouder erg aantrekkelijk zijn om zijn of haar spaargeld als agio in een vennootschap te storten. Spaargeld wordt anders door de belastingdienst in box 3 ondergebracht, iets wat op een jaarlijkse basis gebaseerd wordt op een fictief rendement.

Als jij over veel spaargeld beschikt, dan kan dit een hoge heffing met zich meebrengen. Maar bij een agiostorting zal er pas op het moment dat er een winstuitkering door de vennootschap gedaan wordt, een daadwerkelijke uitkering in box 2 belast worden. Zolang dit niet gebeurt, hoeft de aandeelhouder dus ook geen belasting over dit ingebrachte vermogen te betalen.

Een agiostorting en het eigen vermogen

Het gedeelte “eigen vermogen” van de balans toont, zoals hierboven vermeldt, het initiële bedrag dat in het bedrijf is geïnvesteerd. Het eigen vermogen vermeldt tevens de ingehouden winsten als de waarde van de nettowinst die niet als dividend is uitgekeerd.

Deze ingehouden winsten worden vaak gebruikt om schulden af ​​te betalen, om opnieuw te investeren in onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, voor een nieuwe dochteronderneming, of voor het verwerven van kapitaal.

De agiostorting plus de ingehouden winsten zijn meestal de twee grootste componenten van het eigen vermogen.

Een agio terugbetaling

Wanneer een bedrijf besluit dat er agio aan aandeelhouders terugbetaald moet worden, dan is dit een besluit die in een algemene vergadering besproken moet worden en door het bestuur van het bedrijf genomen moet worden. Bij een terugbetaling van agio aan privé-personen die aandeelhouder van de firma zijn, is het echter wenselijk om die agio eerst in een aandelenkapitaal om te zetten.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een reeks van nieuwe aandelen uit te geven en deze vervolgens via een wijziging in de statuten af te stempelen. Indien dit niet gebeurt, dan zou er namelijk bij de terugbetaling een dividendbelasting plus een aanmerkelijk belang belasting verschuldigd zijn.

Een fiscalist kan helpen om zo’n agio terugbetaling voor zowel het bedrijf als zijn aandeelhouders zo gunstig mogelijk plaats te laten vinden.

Samenvatting

Extra gestort kapitaal in de vorm van een agiostorting is het verschil tussen de nominale waarde van een aandeel en de prijs die investeerders er daadwerkelijk voor betalen. Bij een agiostorting moet een investeerder de aandelen rechtstreeks van het bedrijf kopen.

Dit extra gestorte kapitaal wordt doorgaans als eigen vermogen op de balans geboekt. Een agioreserve kan belast of onbelast aan de aandeelhouders van een vennootschap uitgekeerd worden.

Zowel een agiostorting als agio terugbetaling moeten via een algemene bestuursvergadering van de aandeelhouders van een vennootschap goedgekeurd worden. Daarbij moet een behorende statutenwijziging plaatsvinden.

You May Also Like